Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4838/BGDĐT-KHTC năm 2014 báo cáo, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4838/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Lê Khánh Tuấn
Ngày ban hành: 08/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4838/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia GDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc sở giáo dục và đào chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:

1. Hoàn thành báo cáo giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục, đào tạo (CTMTQGGDĐT) theo Công văn số 4603/BGD ĐT-KHTC ngày 26/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng tiến độ.

2. Lập báo cáo về tình hình thực hiện các mục tiêu của CTMTQGGDĐT giai đoạn 2011-2015 với đầy đủ các nội dung:

- Biểu tổng hợp điền đủ thông tin (theo mẫu Biểu đính kèm).

- Nhận định ngắn gọn, khái quát các mục tiêu, kết quả đạt được và khó khăn, tồn tại trong thực hiện CTMTQGGDĐT giai đoạn 2011-2015.

- Kiến nghị với Trung ương về: duy trì hay không duy trì CTMTQGGDĐT giai đoạn 2016-2020, cơ chế quản lý Chương trình và vấn đề khác (nếu có).

- Đề xuất xử lý việc thực hiện chuyển tiếp các mục tiêu chưa đạt được của thời kỳ 2011-2015, trong trường hợp không còn duy trì CTMTQGGDĐT nữa.

- Đề xuất 5 mục tiêu ưu tiên (xếp theo mức độ quan trọng thứ tự từ 1 đến 5) để thiết kế thành chương trình mục tiêu hoặc đầu tư có mục tiêu giai đoạn 2016-2020 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/9/2014, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ phamhoa@moet.edu.vn.

Kính đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo gửi báo cáo đúng thời hạn quy định để kịp tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Khánh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4838/BGDĐT-KHTC năm 2014 báo cáo, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224