Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4619/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 04/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4619/BGDĐT-KHTC
V/v: Hướng dẫn thủ tục chuyển tiền chấm bài thi tự luận

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thống nhất thủ tục thanh toán tiền chấm bài thi tự luận giữa các địa phương theo phương thức chấm bài thi được quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 4248/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công chấm chéo bài thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009, các tỉnh ký hợp đồng chấm bài thi tự luận của tỉnh mình với mức chi đã được hướng dẫn tại công văn số 4175/BGDĐT ngày 21/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi kết thúc chấm thi, các tỉnh ký biên bản thanh lý hợp đồng trên cơ sở số lượng bài thi thực tế của tỉnh mình để làm căn cứ thanh toán. Kinh phí thanh toán cho chấm bài thi tự luận bố trí trong dự toán ngân sách đã được Sở Tài chính giao năm 2009 cho các địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất thực hiện theo các nội dung hướng dẫn nói trên./.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Sở Tài chính các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4619/BGDĐT-KHTC ngày 04/06/2009 về việc hướng dẫn thủ tục chuyển tiền chấm bài thi tự luận do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.277

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143