Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4434/BGDĐT-CTHSSV hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4434/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4434/BGDĐT-CTHSSV
V/v hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2013

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 về việc lấy ngày 02/7 hằng năm là Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) thực hiện các công việc sau:

1. Phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (02/7) trong các cơ sở giáo dục.

2. Chủ đề hưởng ứng: “Cộng đồng chung tay xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh”.

3. Các hoạt động hưởng ứng cụ thể:

- Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học và nơi công cộng, lên án hành vi phóng uế bừa bãi làm ô nhiễm môi trường. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước như mít tinh, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về nhà tiêu hợp vệ sinh ... Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (02/7) tại các cơ sở giáo dục. Tăng cường đưa tin, bài viết hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước trên các kênh thông tin của nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục.

- Phát động các phong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia hoạt động vệ sinh và nâng cao sức khỏe trong trường học như “Nhà tiêu hợp vệ sinh”, “Rửa tay bằng xà phòng”, “Đảm bảo nước rửa tay, nước uống sạch trong nhà trường”.

- Giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường theo lời dạy của Bác Hồ “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”. Thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường trong trường học; Đặc biệt là các công trình cấp nước, công trình vệ sinh: Làm tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải,... trong và ngoài nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh theo đúng quy định của pháp luật. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong nhà trường.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/7/2013 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Địa chỉ gửi báo cáo: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38694029. E-mail: nason@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLMTYT, Bộ Y tế (để ph/h);
- Vụ: GDĐH; GDCN; GDTrH; GDTH; GDMN; Cục CNTT (để th/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4434/BGDĐT-CTHSSV hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.819

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85