Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4407/SGDĐT-CTTT 2022 báo cáo công tác giáo dục chính trị học sinh Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4407/SGDĐT-CTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Trí Dũng
Ngày ban hành: 15/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4407/SGDĐT-CTTT
V/v hướng dẫn báo cáo công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên; hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học;
- Hiệu trưởng trường Trung cấp - Cao đẳng trực thuộc;
- Giám đốc TT GDNN-GDTX, TT GDTX;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ công văn số 3890/SGDĐT-CTTT ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023;

Căn cứ công văn số 3923/SGDĐT-CTTT ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên năm học 2022-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thực hiện báo cáo công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên; hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023 như sau:

1. Các văn bản (kế hoạch, báo cáo, công văn, hình ảnh,…) thực hiện công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên; hoạt động thể thao và y tế trường học tại cơ sở cần báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua phòng Chính trị tư tưởng): yêu cầu gửi trực tuyến qua mạng, không gửi văn bản giấy.

2. Đường dẫn trực tuyến: https://bit.ly/cttt2223

3. Quy cách tập tin

3.1. Đối với văn bản (kế hoạch, báo cáo, công văn)

- Có đầy đủ số văn bản, ngày ký, chữ ký và mộc đơn vị.

- Scan thành file PDF.

- Quy cách đặt tên tập tin: Mã CTTT-Số CV-Trích yếu nội dung văn bản.pdf.

Trong đó:

+ Mã CTTT: mã chính trị tư tưởng của từng đơn vị (Xem tại https://bit.ly/maCTTT2022).

+ Số CV: số văn bản của Sở GD&ĐT (căn cứ để đơn vị xây dựng văn bản), trường hợp văn bản của đơn vị không dựa trên văn bản chỉ đạo cụ thể của Sở GD&ĐT thì Số CV là 0000.

+ Ví dụ: 8001-3923-KH-CTGDCTHSSV.pdf (Kế hoạch công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên của trường THPT Bùi Thị Xuân theo Công văn 3923/SGDĐT-CTTT).

3.2. Đối với hình ảnh: chèn tối đa 5 ảnh trên word, có chú thích từng ảnh, có tiêu đề của bài viết nêu rõ (tên trường, hoạt động,…). Lưu thành tệp tin PDF, đặt tên tập tin theo quy cách nêu tại mục 3.1.

4. Cách thức thực hiện

- Đơn vị gửi tập tin vào đúng các mảng công tác. Văn bản đặt tên không đúng quy cách, gửi không đúng nội dung mảng công tác sẽ không được ghi nhận.

- Thời gian gửi văn bản:

+ Các văn bản có quy định thời hạn: thực hiện theo quy định cụ thể trong văn bản triển khai của Sở GD&ĐT. Các văn bản gửi sau thời hạn quy định sẽ ghi nhận là báo cáo trễ.

+ Các văn bản khác: gửi ngay khi đơn vị ban hành văn bản.

Bộ phận thường trực: Chuyên viên Lê Anh Huyền Trang - Phòng Chính trị Tư tưởng, Email:lahtrang.gddt@tphcm.gov.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, CTTT (HT).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Trí Dũng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4407/SGDĐT-CTTT ngày 15/11/2022 hướng dẫn báo cáo công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên; hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.316

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!