Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4389/BGDĐT-KHTC năm 2016 đính chính Công văn 3386/BGD ĐT-KHTC thực hiện Nghị định 28/2012/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4389/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 07/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4389/BGDĐT-KHTC
V/v đính chính Công văn số 3386/BGD ĐT-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 28/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương

Tại Công văn số 3386/BGDĐT-KHTC ngày 08/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật, đã có sự nhầm lẫn khi đánh máy “khoản 2” thành “khoản 1”; Bộ Giáo dục và Đào tạo xin đính chính lại như sau:

Căn cứ để triển khai thực hiện chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đi với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật, đã ghi tại Công văn số 3386/BGD ĐT-KHTC ngày 08/7/2016 là “quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP”, nay đính chính thành “quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP”. Các nội dung khác của Công văn số 3386/BGD ĐT- KHTC ngày 08/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không thay đổi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin đính chính lại lỗi kỹ thuật của Công văn trên và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Sở GDĐT tỉnh/TP (để thực hiện);
- Các Vụ: MN, TH, TrH, GDCN, GDĐH (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4389/BGDĐT-KHTC năm 2016 đính chính Công văn 3386/BGD ĐT-KHTC thực hiện Nghị định 28/2012/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.264

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209