Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4349/VPCP-ĐMDN năm 2017 giữ lại Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4349/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 28/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4349/VPCP-ĐMDN
V/v giữ lại Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và CNTT III

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 553/BTTTT-TCCB ngày 23 tháng 02 năm 2017) và ý kiến các Bộ: Nội vụ (công văn số 1316/BNV-TCBC ngày 13 tháng 03 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2271/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 03 năm 2017), Tài chính (công văn số 4592/BTC-TCDN ngày 7 tháng 4 năm 2017), Tư pháp (công văn số 1313/BTP-PLHSHC ngày 19 tháng 4 năm 2017) trình Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giữ lại Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn nêu trên. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện việc sáp nhập theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: NV, TC, KH&ĐT, Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,
TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TCCV, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3)DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4349/VPCP-ĐMDN năm 2017 giữ lại Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251