Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 421/GDĐT-TC về ủy nhiệm ký duyệt phụ trội trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 421/GDĐT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Công Minh
Ngày ban hành: 11/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 421/GDĐT-TC.
Về ủy nhiệm ký duyệt phụ trội trong trường học.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2008

 

Kính gởi :

- Hiệu trưởng các trường THPT (công lập);
- Hiệu trưởng các trường trung cấp (công lập);
- Hiệu trưởng các Cao đẳng (công lập);
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

 

Căn cứ Thông tư số 49/TT/GD ngày 29 tháng 11 năm 1979 của Bộ Giáo dục Quy định chế độ công tác của giáo viên trường phổ thông và Thông tư số 17/TT/LB ngày 27 tháng 7 năm 1995 của Liên bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ trả lương dạy thêm giờ và phụ cấp dạy lớp ghép của ngành Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư Liên bộ số 01/TT-LB ngày 10 tháng 01 năm 1990 của Liên Bộ Giáo dục – Tổng cục Thể dục Thể thao – Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội về một số chế độ đối với giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao và Văn bản số 202/TDTT ngày 08 tháng 01 năm 1991 về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với giáo viên Thể dục Thể thao của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo – Tài chính - Quốc phòng – Lao động Thương binh và xã hội Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Liên Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ thành phố về ban hành các văn bản quy định phân cấp quản lý; Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp (công lập) và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trực tiếp ký duyệt phụ trội.

Thời gian thực hiện: Kể từ năm học 2007 – 2008.

Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của hồ sơ phụ trội.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức cán bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu,

GIÁM ĐỐC
Huỳnh Công Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 421/GDĐT-TC về ủy nhiệm ký duyệt phụ trội trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.398
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87