Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 404/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 nhắc báo cáo thực trạng đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên theo hướng dẫn Công văn 9106/BGDĐT-CTHSSV do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 404/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Linh
Ngày ban hành: 23/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Nhắc báo cáo thực trạng ĐĐLS học sinh, sinh viên theo hướng dẫn Công văn số 9106/BGDĐT-CTHSSV

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

Các sở giáo dục và đào tạo;
Các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Ngày 20/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 9106/BGDĐT – CTHSSV đề nghị các sở giáo dục và đào tạo (địa phương); các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (CSĐT) báo cáo thực trạng đạo đức, lối sống (ĐĐLS) của học sinh, sinh viên (HSSV) và thực trạng của công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV do đơn vị thực hiện. Hạn nộp báo cáo là ngày 07/1/2014. Tuy nhiên, đến hết ngày 22/01/2014 mới có trên trên 190 đơn vị đã gửi báo cáo (xem Phụ lục kèm theo).

Để kịp thời tổng hợp báo cáo chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương và các CSĐT không có tên trong Phụ lục nói trên tiếp tục gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12/02/2014.

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04.38.684.984/ 0904388614, fax: 0438694984; email: ntttu@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Văn Linh

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ CSĐT ĐÃ GỬI BÁO CÁO
(Kèm theo Công văn số 404/BGDĐT-CTHSSV ngày 23/1/2014)

Stt

Đơn vị

Ngày báo cáo

Email

Bản cứng

Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1.

Hà Nội

23/12/2013

 

x

Khảo sát trực tiếp

2.

Cần Thơ

11/12/2013

 

x

Khảo sát trực tiếp

3.

Gia Lai

16/12/2013

 

x

Khảo sát trực tiếp

4.

Đăk Lăk

07/01/2014

x

 

 

5.

Phú Thọ

07/01/2014

x

 

 

6.

Thái Nguyên

07/01/2014

x

x

 

7.

Hà Tĩnh

09/1/2019

 

x

 

8.

Hải Dương

09/1/2019

 

x

 

9.

Lạng Sơn

09/1/2019

 

x

 

10.

Phú Yên

10/1/2014

x

x

 

11.

Bình Thuận

10/1/2014

x

 

 

12.

Yên Bái

08/1/2014

x

 

 

13.

Đà Nẵng

13/1/2014

x

x

 

14.

Nam Định

13/1/2014

 

x

 

15.

Long An

13/1/2014

x

x

 

16.

Ninh Bình

13/1/2014

x

x

 

17.

Hà Giang

13/1/2014

x

x

 

18.

Đồng Nai

14/1/2014

 

x

 

19.

Khánh Hòa

14/1/2014

 

x

 

20.

Haỉ Phòng

14/1/2014

 

x

 

21.

Tiền Giang

16/1/2014

x

 

 

22.

Bắc Kạn

16/1/2014

x

 

 

23.

Tuyên Quang

16/1/2014

 

x

 

24.

Lai Châu

16/1/2014

 

x

 

25.

Hưng Yên

16/1/2014

x

x

 

26.

Sóc Trăng

16/1/2014

x

x

 

27.

Bạc Liêu

21/1/2014

 

x

 

28.

Thanh Hóa

21/1/2014

 

x

 

29.

Đồng Tháp

21/1/2014

 

x

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN

1.

ĐH Tây Đô

12/12/2013

 

x

Khảo sát trực tiếp

2.

ĐH Cần Thơ

12/12/2013

 

x

Khảo sát trực tiếp

3.

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

24/12/2013

 

x

Khảo sát trực tiếp

4.

ĐH Phương Đông

02/01/2014

x

 

 

5.

ĐH Gia Định

06/01/2014

x

x

 

6.

ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

07/01/1014

x

x

 

7.

ĐH Công nghệ Đồng Nai

07/01/2013

x

 

 

8.

Học viện Ngân hàng

07/01/2013

x

x

 

9.

ĐH Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh

07/01/2014

x

 

 

10.

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội

07/01/2014

x

x

 

11.

ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

07/01/2014

x

x

 

12.

ĐH An Giang

07/01/2014

x

 

 

13.

ĐH Duy Tân

07/01/2014

x

x

 

14.

ĐH Thủ Dầu Một

07/01/2014

x

 

 

15.

ĐH Hà Nội

07/01/2014

x

 

 

16.

ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

07/01/2014

x

x

 

17.

ĐH Quy Nhơn

07/01/2014

x

 

 

18.

ĐH Sư phạm Nghệ thuật trung ương

07/01/2014

x

x

 

19.

ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

08/01/2014

x

 

 

20.

ĐH Tiền Giang

13/01/2014

 

x

 

21.

ĐH Tây Bắc

13/01/2014

 

x

 

22.

ĐH Kiểm sát Hà Nội

09/01/2014

 

x

 

23.

ĐH Y tế Công cộng

09/01/2014

 

x

 

24.

ĐH Đông Á

09/01/2014

 

x

 

25.

ĐH Sư phạm – Kỹ thuật Hưng Yên

09/01/2014

 

x

 

26.

Học viện Tài chính

13/01/2014

x

x

 

27.

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên

09/01/2014

 

x

 

28.

ĐH Tây Nguyên

09/01/2014

 

x

 

29.

ĐH Lạc Hồng

09/01/2014

 

x

 

30.

ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

09/01/2014

 

x

 

31.

ĐH Lương Thế Vinh

09/01/2014

 

x

 

32.

ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

09/01/2014

 

x

 

33.

ĐH Hoa Lư

09/01/2014

 

x

 

34.

ĐH Quy Nhơn

09/01/2014

 

x

 

35.

ĐH Thương mại

09/01/2014

 

x

 

36.

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

09/01/2014

 

x

 

37.

ĐH Kỹ thuật – Cộng nghệ Cần Thơ

09/01/2014

 

x

 

38.

ĐH Phạm Văn Đồng

09/01/2014

 

x

 

39.

ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

09/01/2014

 

x

 

40.

ĐH Thành Đô

09/01/2014

 

x

 

41.

ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

10/01/2014

x

 

 

42.

ĐH Hồng Đức

10/01/2014

x

x

 

43.

ĐH Tài chính, QTKD Hưng Yên

10/01/2014

x

 

 

44.

ĐH Công nghiệp Hà Nội

13/01/2014

x

 

 

45.

ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

13/01/2014

x

 

 

46.

ĐH Hà Tĩnh

13/01/2014

x

 

 

47.

ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

13/01/2014

x

 

 

48.

ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

13/01/2014

 

x

 

49.

ĐH Xây dựng

14/01/2014

x

 

 

50.

ĐH Sài Gòn

14/01/2014

x

 

 

51.

ĐH Quang Trung

14/01/2014

x

x

 

52.

ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội

14/01/2014

 

x

 

53.

ĐH Thăng Long

14/01/2014

 

x

 

54.

ĐH Bách khoa Đà Nẵng

13/01/2014

 

 

 

55.

Học viện Âm nhạc Huế

13/01/2014

 

 

 

56.

ĐH Điều dưỡng Nam Định

14/01/2014

 

x

 

57.

ĐH Dầu khí Việt Nam

14/01/2014

 

x

 

58.

ĐH Huế

13/01/2014

x

 

 

59.

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

15/01/2014

x

 

 

60.

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

15/01/2014

 

x

 

61.

ĐH Văn hiến

15/01/2014

 

x

 

62.

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

15/01/2014

 

x

 

63.

ĐH Mở thành phố Hồ Chí Minh

21/1/2014

 

x

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1.

CĐ Sư phạm Gia Lai

16/12/2013

 

x

Khảo sát trực tiếp

2.

CĐ Sư phạm Hà Tây

24/12/2013

 

x

Khảo sát trực tiếp

3.

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

12/12/2013

 

x

Khảo sát trực tiếp

4.

CĐ Sơn La

25/12/2013

x

 

 

5.

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

05/01/2014

x

 

 

6.

CĐ Y tế Đồng Tháp

06/01/2014

x

 

 

7.

CĐ CN&KD Việt Tiến, Đà Nẵng

01/01/2014

x

x

 

8.

CĐ Ngô Gia Tự, Bắc Giang

06/01/2014

x

 

 

9.

CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn, Đà Nẵng

06/01/2014

x

x

 

10.

CĐ Bình Định

06/01/2014

x

 

 

11.

CĐ Bến Tre

07/01/2014

x

x

 

12.

CĐ Y tế Yên Bái

07/01/2014

x

x

 

13.

CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng

07/01/2014

x

x

 

14.

CĐ Bán công CN&QTDN Tp. HCM

07/01/2014

x

x

 

15.

CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

07/01/2014

x

 

 

16.

CĐ Cộng đồng Hậu Giang

07/01/2014

x

x

 

17.

CĐ Sư phạm Bắc Ninh

07/01/2014

x

x

 

18.

CĐ Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

07/01/2014

x

 

 

19.

CĐ Cộng đồng Đồng Tháp

07/01/2014

x

x

 

20.

CĐ Sư phạm Yên Bái

08/01/2014

x

 

 

21.

CĐ Sư phạm Sóc Trăng

08/01/2014

x

x

 

22.

CĐ Cộng đồng Sóc Trăng

10/01/2014

 

x

 

23.

CĐ Công nghiệp in

13/01/2014

x

 

 

24.

CĐ Y tế Bình Thuận

13/01/2014

x

 

 

25.

CĐ Công nghệ &Quản trị Sonadezi, Đồng Nai

13/01/2014

 

x

 

26.

CĐ Văn hóa nghệ thuật Đăk Lăk

13/01/2014

 

x

 

27.

CĐ Y tế Phú Thọ

09/01/2014

 

x

 

28.

CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang

09/01/2014

 

x

 

29.

CĐ Đại Việt

09/01/2014

 

x

 

30.

CĐ Y tế Thái Nguyên

09/01/2014

 

x

 

31.

CĐ Công nghệ Hà Nội

09/01/2014

 

x

 

32.

CĐ Sư phạm Quảng Ninh

09/01/2014

 

x

 

33.

CĐ Sư phạm Hà Giang

09/01/2014

 

x

 

34.

CĐ Y tế Bình Dương

09/01/2014

 

x

 

35.

CĐ Sư phạm Thái Bình

09/01/2014

 

x

 

36.

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

09/01/2014

 

x

 

37.

CĐ Văn hóa Nghệt thuật Việt Bắc

09/01/2014

 

x

 

38.

CĐ Giao thông vận tải II

09/01/2014

 

x

 

39.

CĐ Phương Đông Đà Nẵng

09/01/2014

 

x

 

40.

CĐ Xây dựng số 1 – CTC 1

13/01/2014

 

x

 

41.

CĐ Sư phạm Tây Ninh

09/01/2014

 

x

 

42.

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang

09/01/2014

x

x

 

43.

CĐ Thương mại

09/01/2014

 

x

 

44.

CĐ Y tế Bình Định

09/01/2014

 

x

 

45.

CĐ Sư phạm Điện Biên

09/01/2014

 

x

 

46.

CĐ Sư phạm Lạng Sơn

09/01/2014

 

x

 

47.

CĐ Sư phạm Kiên Giang

09/01/2014

 

x

 

48.

CĐ Sư phạm Thừa Thiên – Huế

09/01/2014

 

x

 

49.

CĐ Sư phạm Cao Bằng

09/01/2014

 

x

 

50.

CĐ Sư phạm Hà Nội

09/01/2014

x

x

 

51.

CĐ Sư phạm Đăk Lăk

14/01/2014

 

x

 

52.

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ

09/01/2014

 

x

 

53.

CĐ Điện lực Miền Trung

09/01/2014

 

x

 

54.

Cần Thơ

09/01/2014

 

x

 

55.

CĐ Công nghệ KT và Thủy lợi miền Trung

09/01/2014

 

x

 

56.

CĐ Sư phạm Trung ương

09/01/2014

 

x

 

57.

Dệt may thời trang Hà Nội

10/01/2014

x

 

 

58.

CĐ Cộng đồng Lai Châu

10/01/2014

x

x

 

59.

CĐ Cộng đồng Hậu Giang

10/01/2014

x

 

 

60.

CĐ Cơ khai luyện kim, Thái Nguyên

10/01/2014

x

x

 

61.

CĐ Y tế Thanh Hóa

10/01/2014

x

x

 

62.

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh

13/01/2014

x

 

 

63.

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An

13/01/2014

x

 

 

64.

CĐ Y tế Lạng Sơn

13/01/2014

x

x

 

65.

CĐ Thủy sản Bắc Ninh

13/01/2014

x

 

 

66.

CĐ Sư phạm TƯ Nha Trang

13/01/2014

x

 

 

67.

CĐ Tài chính Hải quan

14/01/2014

x

X

 

68.

CĐ Kinh tế KH Đà Nẵng

14/01/2014

x

x

 

69.

CĐ Y tế Hà Nam

14/01/2014

 

x

 

70.

CĐ Sư phạm Hà Nam

14/01/2014

 

x

 

71.

CĐ Lương thực, Tp Đà Nẵng

14/01/2014

 

x

 

72.

CĐ Công nghệ và Thương mại Hà Nội

14/01/2014

 

x

 

73.

CĐ Sư phạm Đà Lạt

14/01/2014

x

 

 

74.

CĐ Y tế Bạc Liêu

14/01/2014

 

x

 

75.

CĐ Công nghiệp Huế

14/01/2014

x

 

 

76.

CĐ Cộng đồng Vĩnh Long

21/1/2014

 

x

 

77.

TC Giao thông Vận tải miền Nam

07/01/2014

x

 

 

78.

TC Lâm nghiệp Tây Nguyên

06/01/2014

 

 

 

79.

TH Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang

03/01/2014

x

 

 

80.

TC Phát thanh Truyền hình Nam Định

07/01/2014

x

x

 

81.

TC Kinh tế - Kỹ thuật An Giang

06/01/2013

x

x

 

82.

TC Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

07/01/2014

x

x

 

83.

TC Văn hóa Nghệ thuật Nam Định

07/01/2014

x

 

 

84.

TC Kinh tế - Tài chính Hà Nội

07/01/2014

x

x

 

85.

TC Y tế Vĩnh Phúc

09/01/2014

 

x

 

86.

TC Cộng đồng Hà Nội

09/01/2014

 

x

 

87.

TC Công nghiệp Hà Nội

09/01/2014

 

x

 

88.

TC Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang

09/01/2014

 

x

 

89.

TC KT-KT Nông nghiệp tỉnh Nam Định

09/01/2014

 

x

 

90.

TC Y tế Vĩnh Long

09/01/2014

 

x

 

91.

TC Văn hóa, nghệ thuật Lạng Sơn

09/01/2014

 

x

 

92.

TC cơ điện, Nam Định

09/01/2014

 

x

 

93.

TC Y tế Hòa Bình

09/01/2014

 

x

 

94.

TC Y tế Bình Phước

09/01/2014

 

x

 

95.

TH KT-KT Bình Định

12/01/2014

x

 

 

96.

TC Bách nghệ Cần Thơ

13/01/2014

 

x

 

97.

TC Y tế Nam Định

14/01/2014

 

x

 

98.

TC Văn hóa nghệ thuật Trà Vinh

15/01/2014

x

 

 

99.

TC Y tế Gia Lai

15/01/2014

x

 

 

100.

TC Mai Lĩnh, Quảng Trị

15/01/2014

x

 

 

101.

TC Tân Bách Khoa

21/1/2014

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 404/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 nhắc báo cáo thực trạng đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên theo hướng dẫn Công văn 9106/BGDĐT-CTHSSV do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117