Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3995/VPCP-KGVX về việc xây dựng Quy chế hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3995/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 18/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3995/VPCP-KGVX
V/v xây dựng Quy chế hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 10341/TTr-BGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2007 về việc giao cho Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng cơ chế đặc thù và thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng thành Trường Đại học Tôn Đức Thắng và chuyển về trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo xây dựng và ban hành theo quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng theo hướng sau đây:

1. Về quản lý nhà nước: việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, quản lý cán bộ công nhân viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thực hiện như là một trường công lập, trong đó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản. Cơ chế hoạt động của nhà trường như Hội đồng trường, Hội nghị công nhân viên chức tuân thủ sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần như một trường công lập.

2. Về tài chính: Trường không nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước và từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tài sản được hình thành cho đến nay ở Trường được coi là tài sản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, không điều chuyển khỏi trường mà chỉ để phục vụ cho việc đào tạo của Trường.

Trường được tự quyết định mức thu học phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật như một trường ngoài công lập. Học phí được sử dụng chi cho việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nhà trường; không chuyển các thu nhập của trường (học phí, các tài trợ khác, khoản thu từ hợp đồng nghiên cứu khoa học, dịch vụ, biếu tặng) cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc bất cứ tổ chức, cá nhân nào ngoài trường.

Trường phải thực hiện chế độ kiểm toán hàng năm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3995/VPCP-KGVX về việc xây dựng Quy chế hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.153
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6