Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3843/BGDĐT-ĐTVNN năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3843/BGDĐT-ĐTVNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 30/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3843/BGDĐT-ĐTVNN
V/v tăng cường công tác qun lý, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn du học

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được nhiều phn ánh về việc sai phạm của một s tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học như cung cấp thông tin, quảng cáo không chính xác, có hành vi lừa đảo và thiếu trách nhiệm trong công tác tổ chức đưa người đi học tại nước ngoài, đặc biệt tại địa bàn Nhật Bản và Hàn Quốc. Mặt khác, theo báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy hiệu quả công tác qun lý nhà nước về hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại một số địa phương chưa cao, tình trạng sai phạm trong lĩnh vực này vẫn diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Để chấn chnh, kịp thời ngăn chặn thực trạng trên, tăng cường công tác qun lý nhà nước và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân có nguyện vọng đi học tại nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị y ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung Ương quan tâm ch đạo các cơ quan liên quan trin khai các nội dung sau:

1. Ch đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn đm bảo thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

2. Ch đạo các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra về lĩnh vc dịch vụ tư vn du học, đình ch hoạt động và xử lý nghiêm các t chức hoạt động tư vn du học nếu có các sai phạm.

3. Ch đạo các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, cảnh báo người dân về những thông tin quảng cáo không chính xác về du học nước ngoài và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi đi học ở nước ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Quý y ban quan tâm ch đạo.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu VT, ĐTVNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3843/BGDĐT-ĐTVNN năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146