Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3641/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 31/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3641/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2013

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 692/TTg-KGVX ngày 21/5/2013 về việc tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Thế giới phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý – 26 tháng 6”; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống ma tuý trong trường học từ ngày 01/6/2013 đến ngày 30/9/2013, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để học sinh, sinh viên nhận biết rõ hiểm hoạ của tệ nạn ma tuý, nhất là tác hại của các loại ma tuý tổng hợp, thuốc tân dược có chứa chất gây nghiện thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá, “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên”.

Chú trọng việc lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma tuý với các hoạt động thể thao, văn nghệ và các hoạt động phong trào khác trong học sinh, sinh viên. Tổ chức mít tinh, triển lãm tranh cổ động về phòng, chống ma tuý, thi tìm hiểu về đề tài phòng, chống ma tuý; toạ đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống ma tuý,…nhằm đưa công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, chống ma tuý vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

2. Vận động học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma tuý và tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma tuý trái phép trong học sinh, sinh viên. Tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo và nhân dân có liên quan đến công tác phòng, chống ma tuý của nhà trường.

3. Tổ chức tốt việc khám sức khoẻ khi tuyển sinh, khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, sinh viên; phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương tiến hành kiểm tra, xét nghiệm ngẫu nhiên việc sử dụng ma tuý và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với học sinh, sinh viên nhằm rà soát, phát hiện học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma tuý.

4. Tổ chức cho học sinh, sinh viên, tập thể, đơn vị ký cam kết không liên quan đến tệ nạn ma tuý và giao ước thi đua thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý giai đoạn 2012-2015 vào dịp đầu năm học 2013-2014.

5. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình để quản lý học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè; Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo tham gia thường xuyên vào các hoạt động câu lạc bộ, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma tuý.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma tuý trong trường học gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 5/10/2013.

Điện thoại liên hệ: 04.38694916, 0912069880, email:nnhuy@moet.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ;
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3641/BGDĐT-CTHSSV tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma tuý ngày 31/05/2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.692

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!