Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3579/VPCP-KGVX về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định và Quy chế tổ chức và hoạt động Đại học Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3579/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 29/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3579/VPCP-KGVX
V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định và Quy chế tổ chức và hoạt động Đại học Quốc gia

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ
- Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Xét đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1346/TCCB và số 569/TCCB ngày 10 tháng 4 năm 2008 về việc sửa Nghị định về Đại học Quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 2 năm 2001, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện. (xin gửi kèm theo công văn số 1346/TCCB và số 569/TCCB ngày 10 tháng 4 năm 2008)./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c)
- Bộ Tư pháp;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ: TCCV, PL, TH, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX(4).23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3579/VPCP-KGVX về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định và Quy chế tổ chức và hoạt động Đại học Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.970
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122