Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3566/BGDĐT-NGCBQLGD viết báo cáo tham luận cho Hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3566/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trương Đình Mậu
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3566/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: viết báo cáo tham luận cho Hội thảo

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Kế hoạch số 302/KH-BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm), Hội thảo “Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông” dự kiến được tổ chức vào tháng 8 năm 2010.

Nội dung của Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau:

1. Thực trạng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông.

2. Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong hoạt động giáo dục học sinh ở trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

3. Đề xuất đổi mới nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

4. Phương hướng, giải pháp tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên ở trường phổ thông.

5. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông với việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và Đào tạo cử cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) viết 01 bài tham luận cho Hội thảo theo nội dung nêu trên.

Báo cáo tham luận, theo yêu cầu nêu trên bằng văn bản, cần gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội) trước ngày 20/7/2010; đồng thời gửi file dữ liệu tương ứng (font chữ Times New Roman) vào địa chỉ E-mail: ttmhuong@moet.edu.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua các số điện thoại: 0436230604 hoặc 0983533968 (đ/c Trần Thị Minh Hường)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu VT, Cục NGCBQLCSGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
Trương Đình Mậu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3566/BGDĐT-NGCBQLGD viết báo cáo tham luận cho Hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.930
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33