Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3377/BGDĐT-ĐTVNN năm 2013 thực hiện Quyết định 05/2013/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3377/BGDĐT-ĐTVNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Xuân Vang
Ngày ban hành: 21/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3377/BGDĐT-ĐTVNN
V/v thực hiện Quyết định 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 15/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2013. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, quy định cụ thể về điều kiện và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Để triển khai Quyết định 05/2013/QĐ-TTg , Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số vấn đề cụ thể sau:

1. Các Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các tổ chức đang cung cấp dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định. Trường hợp người đứng đầu và người trực tiếp làm công việc tư vấn du học (sau đây gọi tắt là tư vấn viên) của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học còn thiếu giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thì Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học sắp xếp cho tư vấn viên đăng ký tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ tư vấn do cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức. Thông tin chi tiết về khóa đào tạo nghiệp vụ xem tại trang web www.vied.vn từ tháng 7/2013 (dự kiến). Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho các tổ chức đã có đầy đủ giấy tờ hồ sơ quy định tại Điều 11 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg.

2. Điểm c, khoản 2, Điều 10 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định tổ chức dịch vụ tư vấn du học phải có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo giải quyết các trường hợp rủi ro, có tiền ký quỹ tối thiểu năm trăm triệu đồng tại ngân hàng thương mại. Như vậy, nếu tổ chức đó có nhiều chi nhánh hoạt động tại các địa phương khác nhau thì chi nhánh này vẫn phải tuân thủ quy định nêu trên và phải thực hiện đăng ký hoạt động tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 1, Điều 12 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg .

3. Các đơn vị sự nghiệp muốn tổ chức hoạt động tư vấn du học thì phải có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản. Các Sở Giáo dục và Đào tạo không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức sự nghiệp khi chưa có đủ các điều kiện theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ các quy định của Quyết định 05/2013/QĐ-TTg , đặc biệt là các điều khoản tại Chương III - Quản lý dịch vụ tư vấn du học, bố trí nhân lực và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi nhận được đề nghị.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 05/2013/QĐ-TTg , nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Đào tạo với nước ngoài) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Trần Quang Quý (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Lư­u: VT, ĐTVNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
Nguyễn Xuân Vang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3377/BGDĐT-ĐTVNN năm 2013 thực hiện Quyết định 05/2013/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.035
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234