Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3293/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành: 03/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3293/UBND-VX
Về việc quy định thu, chi qu Ban đại diện cha mẹ học sinh tại các cơ s giáo dục công lập.

Bình Phước, ngày 03 tháng 10 năm 2012

 

Kính gởi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2115/TTr-SGDĐT về việc quy định thu, chi Quỹ cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh;

Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về nguồn thu:

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và ngun tài trhợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ % kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp theo kiến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, sau khi đã dự toán phần chi cần thiết cho lớp. Tuyệt đối không được phép thu hội phí của trường riêng, lớp riêng.

2. Mức thu: Thu từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh nhưng mức vận động thu không vượt quá khung tối đa quy định là 200.000 đồng/học sinh/năm; và nguồn tài trợ hợp pháp khác.

3. Sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

a) Đối với lớp: Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thcác thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

b) Đối với trường: Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí do các lớp trích nộp về và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

c) Nội dung sử dụng: Kinh phí ủng hộ của cha mẹ học sinh được sử dụng vào các nội dung cơ bản sau:

- Hỗ trợ để nâng cấp tu sửa nhỏ cơ sở vật chất của lớp, của nhà trường nhằm phục vụ cho công tác dạy, học, sinh hoạt chung của lớp và của nhà trường. Hỗ trợ mua sm thêm một s trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt chung của lớp, của nhà trường.

- Hỗ trợ cho các phong trào văn thể mỹ, phong trào thi đua của lớp, của nhà trường.

Không sử dụng hội phí do phụ huynh đóng góp để mua sắm tài sản, sửa chữa lớn trong trường. Đồng thời không được vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật cht. Vì các nội dung này do ngân sách đảm bảo theo quy định.

3. Công tác quản lý thu, chi:

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho tất cả cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản:

- Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện;

- Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như:

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông giữ xe học sinh; vệ sinh lớp học, khuôn viên trường và khu vực nhà vệ sinh (WC của học sinh; hỗ trợ công tác quản lý dạy học; kể cả giấy thi một tiết và học kỳ.

Các khoản chi như: Vệ sinh lớp, vệ sinh sân trường, khu vực WC học sinh nói trên... nếu được cha mẹ học sinh thống nhất không sử dụng lực lượng lao động học sinh thì CMHS phải đóng góp thuê người lao động, mức đóng góp do thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường sao cho phù hợp với thực tế địa phương và do phụ huynh quản lý thu, chi.

Ngoài ra các khoản thu mang tính cht phục vụ trực tiếp cho học sinh như mua phù hiệu, áo quần đồng phục, sliên lạc, sổ học bạ đầu cấp...phụ huynh phải đóng góp mua cho con em mình.

Việc thu, chi Quỹ cha mẹ học sinh phải đảm bảo hồ sơ sổ sách, chứng từ để kiểm tra và quyết toán; do Hiệu trưởng nhà trường quản lý duyệt chi. Mỗi lớp phải có một danh sách được phụ huynh ký tên, ghi stiền ủng hộ, số điện thoại liên lạc để lưu hồ sơ. Tất c các khoản thu (nếu có) phải được tách riêng theo từng nội dung thu, chi, không quy về một nội dung gây hiểu lầm nhà trường thu quá nhiều khoản trên người học.

Kinh phí thu được phải gởi vào ngân hàng, phần tiền lãi nhập chung vào gốc để thực hiện chi.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, y ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện theo quy định. Hàng năm vào đu năm học và cui năm học tchức kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời và không để xảy ra tình trạng lạm thu trong trường học gây dư luận không tt trong nhân dân.

Công văn này thay thế Công văn số 2586/UBND-VX ngày 12/8/2009 của y ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như trên;
- LĐVP, Phòng: VHXH, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3293/UBND-VX ngày 03/10/2012 năm 2015 quy định thu, chi quỹ Ban Đại diện cha mẹ học sinh tại cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.278

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!