Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2962/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 16/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2962/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo thực trạng các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để có đầy đủ thông tin về tình hình các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương Đ án “Chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thực trạng các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương theo các nội dung sau:

- Các chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục;

- Số lượng các tổ chức, cá nhân và tình hình đóng góp kinh phí của các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục;

- Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về chính sách nhằm khuyến khích các t chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục.

Do tính gấp rút và tầm quan trọng của Đề án, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo khn trương trin khai và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 18/06/2015 (đồng thời gửi qua địa chỉ email: ptthuyen@moet.edu.vn).

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Lưu: VT; KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2962/BGDĐT-KHTC ngày 16/06/2015 báo cáo thực trạng các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219