Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2817/LĐTBXH-TCGDNN 2018 đào tạo chương trình cao đẳng cho người tốt nghiệp cấp 2

Số hiệu: 2817/LĐTBXH-TCGDNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 13/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2817/LĐTBXH-TCGDNN
V/v khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các trường trung cấp, trường cao đẳng

Tiếp theo Công văn số 1841/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ trung cấp với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, để tạo cơ hội thuận lợi cho người học, đẩy mạnh phân luồng theo Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” (Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi là các trường) tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiên cứu, xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo chương trình cao đẳng liên thông từ trung cấp dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (gọi tắt là chương trình đào tạo cao đẳng 9+) theo hướng dẫn dưới đây:

- Đảm bảo xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện đào tạo theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Theo đó người học sẽ được nhận bằng trung cấp, và tiếp tục học liên thông ngay để nhận bằng cao đẳng cùng ngành, nghề. Chương trình được thiết kế tổng thể đảm bảo người học khi chuyển từ trình độ đào tạo trung cấp lên trình độ cao đẳng không phải học lại những nội dung đã học;

- Chương trình đào tạo trung cấp được tăng cường đào tạo kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đđảm bảo học sinh đủ điều kiện tiếp tục học liên thông trình độ cao đẳng. Thời gian đào tạo được thiết kế đảm bảo phù hợp với quy định, các điều kiện đảm bảo chất lượng và giảm tải cho người học;

- Chương trình được thiết kế có tính liên thông chặt chẽ, thiết kế theo từng giai đoạn. Sau mỗi giai đoạn, tùy vào điều kiện của mình, học sinh có thể tiếp tục theo học lên giai đoạn tiếp theo hoặc có thể dừng học tham gia vào thị trường lao động;

- Các trường có trách nhiệm thông tin đầy đủ cho phụ huynh và học sinh về chương trình đào tạo khi tuyển sinh và công khai thông tin trên website của trường;

- Để nâng cao uy tín thu hút học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp, các trường chỉ tuyển sinh với các nghề đã đăng ký hoạt động, rà soát và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp để đảm bảo việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Các trường có thực hiện chương trình đào tạo liên thông này có báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trước 30/09 hàng năm để được hỗ trợ, theo dõi, giám sát. Nội dung báo cáo bao gồm tên các nghề đào tạo, thời gian đào tạo, số lượng tuyển sinh mỗi nghề, hình thức tổ chức đào tạo, phương thức tổ chức dạy học văn hóa trung học phổ thông cho người học.v.v...;

- Các trường có thể tham khảo mô hình đào tạo KOSEN 9+5 của Nhật Bản tại địa chỉ website: http://www.kosen-k.go.jp/english/ để biết thêm chi tiết.

2. Đ nâng cao chất lượng đào tạo, đề nghị các trường không tổ chức đào tạo trình độ trung cấp cho học sinh đồng thời đang theo học tại các trường trung học phổ thông.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích các trường nghiên cứu triển khai thực hiện mô hình đào tạo nêu trên cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học chương trình cao đẳng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- C
ác Sở LĐTBXH;
- Các trường TC, CĐ;
- Lưu: VT, TCGDNN
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2817/LĐTBXH-TCGDNN ngày 13/07/2018 về khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.824

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!