Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2766/BGDĐT-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Kim Sơn
Ngày ban hành: 06/06/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cấp tỉnh

Ngày 06/6/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2766/BGDĐT-QLCL đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai nội dung về thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cấp tỉnh.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cấp tỉnh

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cấp tỉnh được thành lập để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với Sở GDĐT chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ thi.

Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

(i) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị của lãnh đạo tỉnh về tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2023 tại địa phương, đặc biệt lưu ý những điểm mới trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh năm 2023.

(ii) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức ôn tập cho các đối tượng thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của các cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh.

(iii) Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh tại tỉnh bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn; xây dựng phương án dự phòng để ứng phó các tình huống bất thường, nhất là cho trường hợp thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh.

(iv) Chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả:

- Chỉ đạo Sở GDĐT địa phương chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt hoạt động của các Hội đồng thi tại tỉnh, cụ thể:

+ Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Kỳ thi và công tác tuyển sinh.

+ Bố trí các Điểm thi hợp lý, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nghiêm túc, an toàn, tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi và bảo đảm ứng phó kịp thời với các tình huống bất thường.

+ Tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi và thanh tra, kiểm tra thi.

+ Quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho các đối tượng tham gia tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh.

- Chỉ đạo các sở ban, ngành, đoàn thể có liên quan và chính quyền các cấp thuộc quyền quản lý phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục địa phương tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh. Trong đó, chú trọng công tác:

+ Vận chuyển, bảo quản đề thi.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc.

+ Cung cấp điện, nước ổn định.

+ Bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm tại tất cả các điểm thi.

+ Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh được dự thi an toàn, không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hoặc do dịch bệnh, đồng thời không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Xem chi tiết tại Công văn 2766/BGDĐT-QLCL ngày 06/6/2023.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2766/BGDĐT-QLCL
V/v phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực phối hợp với ngành Giáo dục chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp ngày càng nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, cơ bản đáp ứng mục tiêu đặt ra trong tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và phục vụ hiệu quả yêu cầu tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023 (gọi tắt là Kỳ thi) cơ bản giữ ổn định như năm 2022, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và làm một trong các căn cứ xét tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là tuyển sinh). Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) nghiêm túc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, tập trung triển khai các nội dung cơ bản sau:

1. Ban hành Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc tham mưu ban hành Chỉ thị của Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy về tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2023 tại tỉnh.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với Sở GDĐT chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ thi; lưu ý Ban Chỉ đạo:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị của lãnh đạo tỉnh về tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2023 tại địa phương và quy chế thi, quy chế tuyển sinh hiện hành; lưu ý những điểm mới trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh năm 2023 và một số điểm mới căn bản trong các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của lãnh đạo tỉnh.

b) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức ôn tập cho các đối tượng thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của các cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh.

c) Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh tại tỉnh bảo đảm tổ chức thi và tuyển sinh nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn; xây dựng phương án dự phòng để ứng phó, xử lý các tình huống bất thường, nhất là phương án dự phòng cho trường hợp thời tiết cực đoan, khắc nghiệt hoặc phát sinh thiên tai, dịch bệnh.

d) Chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả:

- Chỉ đạo Sở GDĐT địa phương chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt hoạt động của các Hội đồng thi tại tỉnh: Bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh; bố trí các Điểm thi hợp lý, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nghiêm túc, an toàn, tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi và bảo đảm ứng phó kịp thời với các tình huống bất thường, nhất là tình huống thời tiết cực đoan, khắc nghiệt hoặc phát sinh thiên tai, dịch bệnh; tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi và thanh tra, kiểm tra thi; quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho các đối tượng tham gia tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh.

- Chỉ đạo các sở ban, ngành, đoàn thể có liên quan và chính quyền các cấp thuộc quyền quản lý phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục địa phương tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh. Trong đó, chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc; cung cấp điện, nước ổn định; bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm tại tất cả các địa điểm diễn ra hoạt động tổ chức Kỳ thi; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh được dự thi an toàn, không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hoặc do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong trường hợp dịch bệnh phát sinh.

3. Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh tại tỉnh theo đúng nguyên tắc mọi khâu của Kỳ thi và tuyển sinh đều phải được thanh tra, kiểm tra với mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm (nếu có) để bảo đảm tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh an toàn, trung thực, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm quy chế.

Bộ GDĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh quan tâm, tăng cường phối hợp chỉ đạo để công tác thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2023 tại tỉnh được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TƯ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để c/đ);
- Hội LHPNVN, Đoàn TNCSHCM, Công đoàn GDVN, Hội CCB, Hội Khuyến học, Đài TNVN, Đài THVN (để p/h);
- Bộ Quốc phòng (để p/h chỉ đạo);
- Bộ Công an (để p/h chỉ đạo);
- Bộ LĐ-TB&XH (để p/h chỉ đạo);
- Các báo, đài (để p/h tuyên truyền);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Các Sở GDĐT;
- Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Sơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2766/BGDĐT-QLCL về phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp ngày 06/06/2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.254

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!