Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2665/BGDĐT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Huy Bằng
Ngày ban hành: 02/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2665/BGDĐT-TTr
V/v báo cáo hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học

Nhằm tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính của các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là các trường) rà soát, báo cáo về hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính từ năm 2016 đến hết ngày 31/5/2018, cụ thể:

1. Thống kê các chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học, đào tạo ngoài trụ sở chính do Trường đang triển khai thực hiện, nêu rõ cơ sở pháp lý, đối tác liên kết, địa điểm đặt lớp, ngành đào tạo, quy mô (mẫu phụ lục kèm theo công văn này).

2. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong việc triển khai các hoạt động liên kết đào tạo theo các quy định hiện hành.

Báo cáo bằng văn bản (kèm phụ lục) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ GDĐT), theo địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 30/7/2018; bản softcopy (file mềm) gửi về địa chỉ email: nlhuong.thanhtra@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc;
- Vụ GDĐH, các đơn vị liên quan (để thực hiện);
-
Lưu: VT, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Huy Bằng

 

Phụ lục báo cáo hoạt động liên kết đào tạo và đào tạo ngoài cơ cở

(Kèm theo Công văn số ....................... ngày.............. của Trường................)

I. Hoạt động liên kết đào tạo

TT

Tên ngành đào tạo

 

Trình độ đào tạo

Loại hình đào tạo*

Đối tác liên kết

Địa điểm đặt lớp

Số, ngày văn bản cho phép (nếu có)

Quy mô sinh viên đến ngày 31/5/2018

Ghi chú

Liên kết phối hợp đào tạo

Liên kết đặt lớp đào tạo

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

*: Vừa làm vừa học (VLVH), văn bằng 2 (VB2), liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học (LTCĐ), liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học (LTTC).

II. Hoạt động đào tạo ngoài cơ cở

TT

Tên ngành đào tạo

Trình độ đào tạo

Đối tác liên kết

Địa điểm đặt lớp

Số, ngày văn bản cho phép (nếu có)

Quy mô học viên đến ngày 31/5/2018

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2665/BGDĐT-TTr ngày 02/07/2018 về báo cáo hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.631

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220