Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 265/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Đức Minh
Ngày ban hành: 14/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1265/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v báo cáo số lượng giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang triển khai xây dựng Thông tư quy định hệ thống hạng chức danh và tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học.

Để có cơ sở đề xuất hạng, tên hạng và xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đề nghị các cơ sở giáo dục đại học báo cáo cụ thể số lượng giảng viên đang giữ các chức danh/ngạch: giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên (theo mẫu đính kèm).

Các đơn vị báo cáo bằng văn bản trước ngày 30 tháng 3 năm 2014 về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng thời gửi bản điện tử theo địa chỉ email: trannga@moet.edu.vn; điện thoại: 04 3623 0604/0915 395 688.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; (
để p/h chỉ đạo)
- UBND các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh

 

Đơn vị: …………………….

BÁO CÁO

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIẢNG VIÊN THEO NGẠCH/CHỨC DANH

I. Chức danh/ngạch: Giảng viên (GV), mã ngạch: 15.111

Tổng số: …………………

Trong đó, chia ra theo hệ số lương (HSL):

- Số lượng hưởng HSL < 3,66 (bao gồm các bậc 1,2,3,4): …………………

- Số lượng hưởng HSL >= 3,66 (bao gồm các bậc 5,6,7,8,9): ……………..

- Số lượng hưởng phụ cấp vượt khung: …………………………………….

II. Chức danh/ngạch: Phó Giáo sư-Giảng viên chính (PGS-GVC), mã ngạch: 15.110

Tổng số: …………………

1. Phó Giáo sư: ………………… Trong đó, chia ra theo hệ số lương (HSL):

- Số lượng hưởng HSL < 5,76 (bao gồm các bậc 1,2,3,4): …………………..

- Số lượng hưởng HSL >= 5,76 (bao gồm các bậc 5,6,7,8): …………………

- Số lượng hưởng phụ cấp vượt khung: ………………………………………

2. GVC không có chức danh PGS (GV thi nâng ngạch và được bổ nhiệm ngạch GVC): ……… Trong đó, chia ra theo hệ số lương (HSL):

- Số lượng hưởng HSL < 5,76 (bao gồm các bậc 1,2,3,4): …………………..

- Số lượng hưởng HSL >= 5,76 (bao gồm các bậc 5,6,7,8): …………………

- Số lượng hưởng phụ cấp vượt khung: ………………………………………

III. Chức danh/ngạch: Giáo sư-Giảng viên cao cấp (GS-GVCC), mã ngạch: 15.109

Tổng số: …………………

1. Giáo sư: …………… Trong đó, chia ra theo hệ số lương (HSL):

- Số lượng hưởng HSL < 7,28 (bao gồm các bậc 1,2,3): …………………….

- Số lượng hưởng HSL >= 7,28 (bao gồm các bậc 4,5,6): …………………...

- Số lượng hưởng phụ cấp vượt khung: ………………………………………

2. GVCC có chức danh PGS (PGS thi nâng ngạch và được bổ nhiệm ngạch GVCC): ……… Trong đó, chia ra theo hệ số lương (HSL):

- Số lượng hưởng HSL < 7,28 (bao gồm các bậc 1,2,3): …………………….

- Số lượng hưởng HSL >= 7,28 (bao gồm các bậc 4,5,6): …………………...

- Số lượng hưởng phụ cấp vượt khung: ………………………………………

3. GVCC không có chức danh PGS (GVC thi nâng ngạch và được bổ nhiệm ngạch GVCC): ……… Trong đó, chia ra theo hệ số lương (HSL):

- Số lượng hưởng HSL < 7,28 (bao gồm các bậc 1,2,3): …………………….

- Số lượng hưởng HSL >= 7,28 (bao gồm các bậc 4,5,6): …………………...

- Số lượng hưởng phụ cấp vượt khung: ………………………………………

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 265/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 14/03/2014 báo cáo số lượng giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.859

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84