Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2627/VPCP-QHQT về việc cử Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Thập kỷ Giáo dục vì Phát triển bền vững của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2627/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2627/VPCP-QHQT
V/v Cử Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Thập kỷ Giáo dục vì Phát triển bền vững của Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam;
- Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn hóa-Thông tin, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam (công văn số 09/BTK/07 ngày 22 tháng 01 năm 2007) về việc ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thập kỷ Giáo dục vì Phát triển bền vững của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến sau:

Giao Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam chủ trì, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xem xét việc cử Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Thập kỷ Giáo dục vì Phát triển bền vững của Việt Nam, dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTT Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2627/VPCP-QHQT về việc cử Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Thập kỷ Giáo dục vì Phát triển bền vững của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.782
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78