Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2570/BGDĐT-GDĐH 2020 in ấn giáo trình môn lý luận chính trị trình độ đại học

Số hiệu: 2570/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2570/BGDĐT-GDĐH
V/v in ấn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Nhà xuất bn Chính trị quốc gia Sự thật;
- Nh
à xuất bản Lý luận chính trị thuộc Học viện chính trQuốc gia H Chí Minh;
- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam;
- Các Nhà xuất bản quan tâm đến việc
in ấn, phát hành cung cấp giáo trình.

Thực hiện chương trình công tác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành bn tho bộ giáo trình giảng dạy các môn lý luận chính trị cho khối trường đào tạo chuyên và không chuyên về lý luận chính trị trình độ đại học bao gồm các môn học: Triết học Mác - Lê Nin, Tư tưng HChí Minh, Lịch sĐảng cộng sn Việt Nam, Kinh tế Chính trMác - Lê Nin, Chủ Nghĩa xã hội khoa học bán mẫu giáo trình các môn lý luận chính trị đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của BGiáo dục vĐào tạo tại địa chhttps://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2729#content_1, đphục vụ công tác ging dạy cho sinh viên các cơ sđào tạo trình độ đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời các nhà xuất bản quan tâm đến việc in ấn, phát hành cung cấp giáo trình trên cho các cơ sở đào tạo trình độ đại học, có chức năng và đđiều kiện tham gia tổ chức in ấn xuất bản giáo trình các môn học chính trị gửi thông tin liên quan về Bộ Giáo dục và Đào tạo với một số thông tin cơ bản như sau:

- Năng lc xuất bản giáo trình, tài liệu;

- Khả năng đáp ứng tiến độ cung cấp giáo trình năm học 2020-2021;

- Dự kiến giá bìa;

- Và các nội dung khác có liên quan đến xuất bản giáo trình.

Các thông tin trên xin gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa ch35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng Hà Nội (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 20/07/2020 đđăng ký việc sử dụng bn quyền bộ giáo trình để in ấn, cung cấp cho các cơ sgiáo dục bậc đại học.

Các công việc tiếp theo sthực hiện theo quy định tại Luật Xuất bn, Luật giá và các văn bn hướng dn.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (
để b/c);
- TTr Nguyễn V
ăn Phúc (để p/h);
- C
ng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2570/BGDĐT-GDĐH ngày 14/07/2020 về in ấn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.745

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!