Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2449/BGDĐT-GDTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 27/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp

Nhằm chấn chỉnh những tiêu cực phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công văn 2449/BGDĐT-GDTH để khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.

Theo đó, các sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường thực hiện như sau:

- Công khai, minh bạch trong tổ chức tuyển sinh, tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh, bảo đảm mục tiêu phổ cập giáo dục.

- Tuyên truyền, giải thích cho cán bộ quản lí các trường và phụ huynh để hạn chế chạy trường, chạy lớp.

- Đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các trường, các lớp bằng cách: nâng cao năng lực của cán bộ, giáo viên song song với việc tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường.

- Nghiêm cấm tổ chức các trường chuyên, lớp chọn mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lí các hiện tượng tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp.

Xem chi tiết tại Công văn 2449/BGDĐT-GDTH được ban hành vào ngày 27/5/2016.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2449/BGDĐT-GDTH
V/v khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

Kính gi: Giám đốc các S Giáo dục và Đào tạo

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều quy định và triển khai nhiều giải pháp để chấn chnh những tiêu cực phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp. Tuy nhiên, hiện tượng chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại ở nhiều đô thị, khu vực đông dân cư gây áp lực cho cha mẹ học sinh, tạo bức xúc trong xã hội và gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành. Đ khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số việc như sau:

1. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường

- Tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền được học tập của học sinh, công khai, minh bạch và thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, bảo đảm mục tiêu phổ cập giáo dc của địa phương.

- Tuyên truyền, giải thích cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường, cha mẹ học sinh để hạn chế chạy trường, chạy lớp.

- Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các trường, các lớp.

- Nghiêm cấm việc tổ chức các trường chuyên, lớp chọn ở cấp mầm non, tiu học và trung học cơ sở dưới bất k hình thức nào.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

- Chỉ đạo việc phân tuyến, giao ch tiêu tuyển sinh cho phù hợp với ch tiêu trường lớp, cơ sở vật chất và mật độ dân cư của địa phương mình quản lý.

- Đm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng các trường; mở thêm trường, thêm lớp để giảm áp lực tuyển sinh ở những địa bàn đông dân cư.

- Đề nghị các s giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp trên để khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp trước khi bắt đầu năm học 2016 - 2017.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- Các Thứ tr
ưởng (để biết);
- Vụ GDMN
, GDTrH (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/05/2016 về khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.382

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123