Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2378/BGDĐT-KHCNMT 2021 xét tặng Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên

Số hiệu: 2378/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Vũ Thanh Bình
Ngày ban hành: 09/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2378/BGDĐT-KHCNMT
V/v: điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong cơ sở GDĐH năm 2021

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Ngày 04/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 511/BGDĐT-KHCNMT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021, trong đó thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử công văn tham gia xét tặng Giải thưởng đến 17 giờ 00 ngày 30/6/2021.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ và bản điện tử công văn tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở sở giáo dục đại học đến 17 giờ 00 ngày 30/8/2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở sở giáo dục đại học được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Văn Phúc (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- BCĐ Giải thưởng (để c/đ);
- TW Đoàn TNCSHCM (để p/h);
- Quỹ VIFOTEC (để p/h);
- Trường ĐH Nha Trang (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,

CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Thanh Bình

 

Thông tin chi tiết liên hệ:

- TS. Trịnh Xuân Bái, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT: 0987396999; email: txbai@moet.gov.vn

- TS. Vũ Kế Nghiệp, Trưởng Phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang. ĐT: 0967139646; email: vknghiep@ntu.edu.vn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2378/BGDĐT-KHCNMT về điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học ngày 09/06/2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.616

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!