Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2180/BGDĐT-GDQP năm 2013 hướng dẫn mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2180/BGDĐT-GDQP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 03/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2180/BGDĐT-GDQP
V/v: Hướng dẫn mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý TBDH môn GDQP - AN.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo.
- Các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
- Các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh.

Để nâng cao chất lượng dạy học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên (gọi chung là các cơ sở giáo dục, đào tạo) tổ chức việc mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn học GDQP - AN năm học 2013 - 2014 như sau:

I. Tổ chức mua sắm thiết bị dạy học

1. Về số lượng:

- Số lượng thiết bị cần mua sắm thực hiện theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh.

2. Về chất lượng:

Để đảm bảo chất lượng và các đặc tính kỹ thuật cơ bản đặc thù của thiết bị dạy học môn học GDQP - AN, các cơ sở giáo dục, đào tạo cần thực hiện mua sắm đúng theo yêu cầu và đặc tính kỹ thuật theo Quyết định số 8412/2009/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) và Quyết định số 1092/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung mục VII của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Quyết định số 8412/2009/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hình thức mua sắm:

- Hàng năm, các cơ sở giáo dục, đào tạo phải tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học (TBDH) môn GDQP - AN, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên hiện có của mỗi cơ sở để xác định số lượng cần mua bổ sung, đảm bảo đủ TBDH tối thiểu theo danh mục đã quy định, tránh lãng phí. Thời gian báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng) vào tháng 7 hàng năm để tổng hợp đặt hàng đơn vị sản xuất bảo đảm cho năm sau.

- Căn cứ vào kế hoạch của Vụ Giáo dục Quốc phòng và đơn đặt hàng của các cơ sở giáo dục, đào tạo, các đơn vị sản xuất TBDH thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm sản xuất theo đơn đặt hàng, ký hợp đồng mua sắm trực tiếp và bàn giao sản phẩm đến từng đầu mối đơn vị.

- Đối với Mô hình súng tiểu liên AK-47 bằng nhựa (STT: 40; mã số: SN.040) tại Quyết định số 8412/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009, nay Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH một thành viên Cơ điện và Vật liệu nổ 31/ Bộ Quốc phòng sản xuất và cung ứng đến các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc.

- Đối với trang phục của giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý (không bao gồm sĩ quan biệt phái) và học viên đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP - AN; Công ty CP 26 - Bộ Quốc phòng phải thống nhất kế hoạch may đo hàng năm cho từng người tại đầu mối sở giáo dục và đào tạo của các địa phương, các cơ sở đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP - AN trên toàn quốc (có thể liên hệ may đo trực tiếp tại cơ sở GDĐT nhưng phải báo cáo Vụ Giáo dục Quốc phòng và có sự đồng ý của công ty CP 26 - Bộ Quốc phòng).

II. Tổ chức nghiệm thu, sử dụng và quản lý

1. Về số lượng:

- Nghiệm thu số lượng và chủng loại thiết bị phải căn cứ vào hợp đồng kinh tế giữa cơ sở giáo dục, đào tạo và nhà cung ứng, thiết bị mua sắm phải kèm theo catalogue và hướng dẫn sử dụng để đối chứng nghiệm thu số lượng chi tiết (kể cả các vật tư bảo dưỡng).

- Khi nghiệm thu phải kiểm đếm từng thiết bị, ghi vào biên bản nghiệm thu số xê ry, năm sản xuất và tên đơn vị sản xuất của từng thiết bị (có biên bản nghiệm thu để lưu tại cơ sở giáo dục, đào tạo và báo cáo đăng ký thiết bị với cơ quan công an và quân sự địa phương để theo dõi).

2. Về chất lượng:

- Thiết bị khi giao nhận phải là thiết bị chưa qua sử dụng, sau khi kiểm tra đối chiếu các thiết bị theo hợp đồng, nếu các thiết bị thiếu, hỏng ..., không đảm bảo chất lượng cần lập biên bản yêu cầu nhà cung ứng bổ sung, sửa chữa hoặc thay thế ngay. Khi toàn bộ các thiết bị đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản được ghi trong tiêu chuẩn và đối chiếu đúng mẫu, các thiết bị hoạt động bình thường thì mới ký biên bản nghiệm thu.

- Do tính đặc thù của TBDH môn học GDQP - AN nên hợp đồng kinh tế của các cơ sở giáo dục, đào tạo với nhà sản xuất (hoặc nhà sản xuất ủy quyền cho nhà cung cấp) phải thống nhất nội dung bảo hành, bảo trì và xử lý các tình huống liên quan trong quá trình sử dụng.

3. Sử dụng và quản lý thiết bị dạy học:

Để quản lý và khai thác thiết bị dạy học môn GDQP - AN có hiệu quả và đảm bảo tuyệt đối an toàn, yêu cầu Lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát thường xuyên các nội dung sau:

- Tuyệt đối không sử dụng vũ khí thật, chất nổ trong quá trình dạy và học môn GDQP - AN; việc tổ chức luyện tập hội thao, hội thi bắn đạn thật phải hiệp đồng để cơ quan quân sự địa phương chủ trì đảm bảo và tổ chức theo các quy định của Bộ Quốc phòng.

- Phải có cán bộ quản lý kho thiết bị GDQP - AN; có hồ sơ và sổ đăng ký tên thiết bị, số xê ry, đơn vị sản xuất, đơn vị cung cấp và số lượng từng loại; sổ đăng ký xuất, nhập trang thiết bị phục vụ học tập, huấn luyện; có phương án phòng chống cháy nổ khu vực kho thiết bị và phòng học chuyên dùng GDQP - AN. Đăng ký sử dụng với cơ quan công an và quân sự địa phương, thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo thống kê hàng năm với cấp trên và cơ quan công an, quân sự địa phương.

- Kho chứa thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn, tủ đựng thiết bị được khóa chắc chắn, bảo đảm không để hư hỏng, mất mát.

- Các thiết bị điện tử, laser, ống nhòm phải có hòm đựng riêng từng loại và để nơi khô ráo phòng chống ẩm mốc, bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên theo quy định của nhà sản xuất.

- Các loại tranh in, bản đồ và các thiết bị khác phải có giá hoặc tủ đựng để chống ẩm và mối mọt.

- Các kho chứa đựng thiết bị GDQP - AN phải thực hiện theo đúng các quy định an toàn về phòng chống cháy nổ.

- Các phòng học chuyên dùng sau khi học tập, vũ khí trang bị phải đưa vào kho bảo quản; các trang bị cố định phải có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn.

- Trong trường hợp thiết bị dạy học môn GDQP - AN bị mất phải kịp thời báo ngay cơ quan công an, quân sự địa phương và cấp trên để có phương án xử lý kịp thời.

III. Công tác kiểm tra, thanh tra

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp với các bộ, ban ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn GDQP - AN tại các đơn vị.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện công tác thiết bị dạy học môn GDQP - AN, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Giáo dục Quốc phòng, đ/c Phạm Quang Hiệp: Điện thoại: 04. 38680358; 069562262; DĐ: 0983095996; Fax: 04. 38684158; E-mail: pqhiep@moet.gov.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các đơn vị SX TBDH (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ GDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT

GIÁ THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN GDQP-AN

Đơn vị tính: Đồng

TT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

GIÁ SP

GHI CHÚ

I

Trang phục giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý GDQP-AN

 

 

 

a

Trang phục mùa đông

Bộ

638.500

 

b

Trang phục mùa hè

Bộ

293.500

 

c

Mũ kêpi

Chiếc

102.000

 

d

Mũ cứng

Chiếc

74.000

 

e

Mũ mềm

Chiếc

44.000

 

f

Thắt lưng

Chiếc

16.000

 

g

Giầy da

Đôi

390.000

 

h

Tất sợi

Đôi

29.000

 

i

Sao mũ kêpi GDQP-AN

Chiếc

63.000

 

k

Sao mũ cng GDQP-AN

Chiếc

13.500

 

l

Sao mũ mềm GDQP-AN

Chiếc

43.500

 

m

Nền cấp hiệu GDQP-AN

Đôi

35.000

 

n

Nền phù hiệu GDQP-AN

Đôi

11.000

 

o

Biển tên

Chiếc

62.500

 

p

Ca vát

Chiếc

41.000

 

II

Trang phc sinh viên, hc sinh GDQP-AN

 

 

 

a

Trang phục (dùng chung hai mùa)

 

324.000

 

b

Mũ cứng

Chiếc

74.000

 

c

Mũ mềm

Chiếc

44.000

 

d

Giầy vải

Đôi

61.000

 

e

Tất sợi

Đôi

29.000

 

f

Thắt lưng

Chiếc

16.000

 

g

Sao mũ cứng GDQP-AN

Chiếc

13.500

 

h

Sao mũ mềm GDQP-AN

Chiếc

43.500

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2180/BGDĐT-GDQP năm 2013 hướng dẫn mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246