Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 204/BGDĐT-ĐTVNN triển khai tuyển sinh năm 2013 theo Đề án 911 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 204/BGDĐT-ĐTVNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Xuân Vang
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/BGDĐT-ĐTVNN
V/v: Triển khai tuyển sinh năm 2013 theo Đề án 911

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông báo số 1240/TB-BGDĐT ngày 30/11/2012 về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 và đưa tin chính thức trên các trang web: www.moet.gov.vn và www.vied.vn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường phối hợp triển khai kịp thời công việc liên quan đến công tác tuyển sinh đi học tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013 theo Đề án 911 như sau:

1. Thông báo rộng rãi cho tất cả các đối tượng theo quy định tại Thông báo nêu trên.

2. Thành lập hội đồng của Trường để xét chọn ứng viên đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với kế hoạch và nhu cầu đào tạo giảng viên của Trường và lập danh sách trích ngang ứng viên được Trường chọn cử dự tuyển theo thứ tự ưu tiên (nêu rõ tiêu chí ưu tiên) kèm theo công văn đề nghị xem xét phê duyệt trúng tuyển gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài) trước ngày 15/02/2013 theo hướng dẫn cụ thể tại Thông báo nêu trên.

3. Đối với các giảng viên trước đây đã trúng tuyển theo Đề án 322 nhưng chưa đi học, có nguyện vọng đăng ký chuyển sang Đề án 911 và đáp ứng đầy đủ các quy định của Thông báo nêu trên, đề nghị Trường phối hợp giải quyết tạo điều kiện cho ứng viên hoàn tất các thủ tục bổ sung hồ sơ tuyển sinh theo Đề án 911 theo hướng dẫn của Cục Đào tạo với nước ngoài tại văn bản số 01/HD-ĐTVNN ngày 06/12/2012 đã đăng tải trên các trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Cục Đào tạo với nước ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng biết và triển khai kịp thời công việc liên quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Vụ GDĐH, Cục CNTT (để p/h);
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
Nguyễn Xuân Vang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 204/BGDĐT-ĐTVNN triển khai tuyển sinh năm 2013 theo Đề án 911 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.873

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125