Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1990/BGDĐT-KTKĐCLGD phối hợp chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1990/BGDĐT-KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 24/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1990/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v phối hợp chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2015

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trân trọng cảm ơn các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Ngành Giáo dục chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy những năm qua đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan và thuận lợi cho người dự thi.

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia vào các ngày 01, 02, 03 và 04 tháng 7 năm 2015 (gọi tắt là Kỳ thi) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để các cơ sở giáo dục ĐH sử dụng trong tuyển sinh.

Bộ GDĐT trân trọng đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi với các nội dung sau:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với Ngành Giáo dục chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi. Trong đó lưu ý:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, nhất là các quy định mới trong tổ chức thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015.

b) Chỉ đạo, điều hành việc tổ chức cụm thi và công tác phối hợp giữa trường ĐH chủ trì cụm thi, sở GDĐT với các trường ĐH tham gia tổ chức Kỳ thi đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả. Cụ thể:

- Chỉ đạo các trường trong tỉnh giúp đỡ, hỗ trợ để các Hội đồng thi do trường ĐH chủ trì trên địa bàn sử dụng cơ sở vật chất trường lớp và huy động nhân lực phục vụ tổ chức thi, đảm bảo giảm tối đa chi phí cho các Hội đồng thi;

- Chỉ đạo sở GDĐT ưu tiên cử cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo theo đề nghị của các trường ĐH chủ trì cụm thi trên địa bàn tỉnh; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi; quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia;

- Chỉ đạo để bố trí địa điểm thi của Hội đồng thi do sở GDĐT chủ trì tại các trường hoặc liên trường phổ thông của tỉnh, đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, không để xảy ra trường hợp thí sinh phải bỏ thi vì quá khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại;

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi, đặc biệt là công tác vận chuyển và bảo quản đề thi, giao thông, thông tin liên lạc; cung cấp điện, nước ổn định; đảm bảo trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp bố trí địa điểm ăn nghỉ hợp lý cho thí sinh và người nhà thí sinh theo hướng tăng cường huy động chỗ nghỉ trọ trong khu dân cư, chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

3. Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi của Hội đồng thi do sở GDĐT chủ trì và việc xét công nhận tốt nghiệp THPT tại tỉnh.

Bộ GDĐT mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các đồng chí để tổ chức thành công Kỳ thi THPT năm 2015.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TƯ (để b/c);
- Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TƯ (để p/h chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Hội LHPNVN Đoàn TNCSHCM, Công đoàn GDVN, Hội CCB, Hội Khuyến học, Đài THVN (để p/h);
- Các Báo, Đài (để p/h tuyên truyền);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Các sở GDĐT;
- Các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1990/BGDĐT-KTKĐCLGD phối hợp chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


365

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32