Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1936/BGDĐT-TCCB năm 2015 về tổng kết Tiểu Đề án 2 giai đoạn 2010-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1936/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 23/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1936/BGDĐT-TCCB
V/v: tổng kết Tiểu Đề án 2 giai đoạn 2010-2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/ thành phố;
- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015”; Kế hoạch số 17/KH-BĐHĐA ngày 03/02/2015 của ban Điều hành Đề án 343 về Kế hoạch thực hiện Đề án 343 năm 2015 và Công văn số 1335/BGDĐT-TCCB ngày 20/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chương trình công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/ thành phố, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Tiu Đề án 2 tại đơn vị và xây dựng báo cáo tổng kết theo các nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện

- Quan điểm chỉ đạo; trọng tâm ưu tiên chỉ đạo trong từng năm, giai đoạn;

- Xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong từng năm.

2. Kết quả thực hiện các hoạt động

- Công tác tuyên truyền, tập huấn triển khai các nội dung Tiu Đề án;

- Hoạt động xây dựng mô hình, hình thức tuyên truyền giáo dục;

- Công tác kiểm tra, giám sát.

3. Đánh giá chung

- Ưu điểm (bám sát các chỉ tiêu của Tiu Đề án đ đánh giá);

- Hạn chế, khó khăn;

- Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn;

- Một số bài học kinh nghiệm.

4. Công tác khen thưởng

Mỗi đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp giới thiệu 01 cá nhân tiêu biểu; mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu 01 tập th và 01 cá nhân tiêu biu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tiu Đề án 2 đ Ban chỉ đạo Tiu Đề án 2 xem xét lựa chọn đề xuất khen thưởng.

5. Đề xuất nhiệm vụ và kế hoạch tiếp tục thực hiện Tiểu Đề án, giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo của các đơn vị và danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo báo cáo thành tích đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 tháng 5 năm 2015 (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và gửi theo địa chỉ email: vththai@moet.edu.vn đ Vụ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ban Điều hành Đề án 343 Trung ương.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1936/BGDĐT-TCCB năm 2015 về tổng kết Tiểu Đề án 2 giai đoạn 2010-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.076

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188