Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1896/VPCP-KGVX về nâng cấp Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh thành trường đại học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1896/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1896/VPCP-KGVX 
V/v nâng cấp Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh thành trường đại học.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (tại công văn số 821/UBND-VX ngày 04 tháng 3 năm 2009) về việc nâng cấp Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Chính trị – Hành chính thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến:

Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, ĐP; Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1896/VPCP-KGVX về nâng cấp Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh thành trường đại học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.240
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155