Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1891/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 22/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1891/BGDĐT-CTHSSV
V/v: thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội theo Quyết định 13/2012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

 

Ngày 06/2/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề (xem văn bản đính kèm).

Quyết định 13/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2013 và thay thế Quyết định 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện tốt Quyết định 13/2013/QĐ-TTg, đảm bảo chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-TTg gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 31/12 hàng năm.

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; ĐT: 04 38694 984: Email: ntttu@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng (để b/c);
- Văn phòng Tổng Bí thư (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN (để b/c);
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (để p/h);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để p/h);
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố (để p/h);
- Ngân hàng Chính sách Xã hội (để p/h);
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam (để p/h);
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam (để p/h);
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể (để p/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc (để t/h);
- Lưu: Văn thư, CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1891/BGDĐT-CTHSSV ngày 22/03/2013 thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội theo Quyết định 13/2012/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.150

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!