Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1878/BGDĐT-GDTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Công Hinh
Ngày ban hành: 12/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1878/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn tổng kết năm học 2009-2010 đối với GDTX

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện kế hoạch năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các sở GD&ĐT tổng kết năm học 2009 - 2010 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX), cụ thể như sau :

1. Yêu cầu chung: Ngoài những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến GDTX, các sở GD&ĐT căn cứ Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010; Văn bản số 7290/BGDĐT-GDTX ngày 20/8/2009 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với GDTX và các văn bản chỉ đạo khác của địa phương để đánh giá tổng kết năm học 2009 - 2010.

2. Sở GD&ĐT xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 gửi về Bộ GD&ĐT. Nội dung báo cáo gồm hai phần:

- Báo cáo tổng hợp (theo mẫu gửi kèm);

- Báo cáo thống kê số liệu (theo các biểu 1, 2a,b,c, 3,4 gửi kèm).

Để đảm bảo đầy đủ, chính xác và thống nhất số liệu thống kê chung của ngành đối với GDTX, Bộ đề nghị các sở GD&ĐT thực hiện báo cáo đúng quy định tại các mẫu, biểu đã hướng dẫn.

Các báo cáo xin được gửi về hộp thư điện tử: kieuthibinh@gmail.com hoặc fax (kiêm điện thoại) số 04 8684194 đồng thời gửi bằng công văn theo địa chỉ : Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục thường xuyên), số 49 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

3. Thời hạn gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT chậm nhất là ngày 01/6/2010.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo đúng yêu cầu tại công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển ( để b/c);
- Lưu : VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Nguyễn Công Hinh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

1

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1878/BGDĐT-GDTX ngày 12/04/2010 hướng dẫn tổng kết năm học 2009-2010 đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.538

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14