Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1706/BGDĐT-GDDH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 05/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1706/BGDĐT-GDĐH
V/v: hướng dẫn tuyển thẳng và  ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2010

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

 

Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui đã quy định các đối tượng được tuyển thẳng và các đối tượng được ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2010.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng tuyển thẳng:

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

Mỗi thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/6/2010. Trong túi hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (ghi theo mẫu tại phụ lục số 1 Công văn này);

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giải quốc gia, chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; giấy chứng nhận đạt giải quốc tế về thể dục thể thao (TDTT), năng khiếu nghệ thuật.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2010;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về sở giáo dục và đào tạo theo thời gian quy định của lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 đến hết ngày 10/4/2010 (hoặc trực tiếp tại các trường có tổ chức thi từ ngày 11/4 đến 17/4/2010). Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi theo mẫu tại phụ lục số 2 Công văn này);

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

3. Lệ phí tuyển thẳng:

Lệ phí tuyển thẳng được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 21/2010/TTLT/ BTC-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp là 15.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 10.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 5.000 đồng).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

1. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo:

a) Hướng dẫn các trường trung học phổ thông có thí sinh đạt giải khai phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu phụ lục số 1 Công văn này), phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu phụ lục số 2 Công văn này).

b) Trước ngày 30/6/2010 gửi trực tiếp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng kèm danh sách thí sinh (theo mẫu phụ lục số 3 Công văn này) cho các trường nơi thí sinh đăng ký tuyển thẳng.

c) Thu phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển và lập danh sách (theo mẫu phục lục số 4 Công văn này) và gửi cho các trường thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển trong ngày bàn giao hồ sơ tuyển sinh giữa Sở với các trường (phía Bắc ngày 5/5, phía Nam ngày 7/5/2010).

2. Trách nhiệm của các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng:

a) Các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng (gọi chung là các trường) xây dựng quy định cụ thể về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (về môn, loại giải, số lượng... ) của trường mình trên cơ sở quy chế tuyển sinh hiện hành và thông báo công khai cho thí sinh trước ngày 30 tháng 3 năm 2010 trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi chuyển phát nhanh, hoặc FAX về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) những thông tin trên.

b) Thông báo kết quả tuyển thẳng cho các sở GD&ĐT trước ngày 30/6/2010.

c) Tổ chức xét tuyển những thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển đã đăng ký dự thi và đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường hoặc cấp giấy chứng nhận kết quả thi (theo mẫu phụ lục số 5 Công văn này) cho những thí sinh có nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường khác.

d) Báo cáo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học) và thông báo cho các sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/8/2010.

 Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại (04) 38.692.392, fax (04) 8681550.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp); (đã kí)
- các Cục, Vụ, Thanh tra (để thực hiện)
- Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2010
 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1706/BGDĐT-GDDH hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngày 05/04/2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.641

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91