Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1702/BGDĐT-CTHSSV năm 2017 về giáo dục kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1702/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngũ Duy Anh
Ngày ban hành: 27/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1702/BGDĐT-CTHSSV
V/v giáo dục kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh các trường phổ thông

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày 04/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục. Thời gian qua các sở giáo dục và đào tạo đã và đang tích cực, chủ động phối hợp với sở, ban ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tỷ lệ tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh tại địa phương. Tuy nhiên, thời gian này mới vào đầu hè, nhưng đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ. Tử vong do đuối nước không chỉ xảy ra đối với các em không biết bơi, mà còn xảy ra nhiều đối với cả những em đã biết bơi, thậm chí bơi giỏi, nguyên nhân chủ yếu là do các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng, tránh các nguy cơ, tình huống tai nạn đuối nước xảy ra trong thực tế.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước cho các em khi tham gia các hoạt động trong đời sống hàng ngày, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức, tổ chức hướng dẫn các em học bơi thì việc trang bị kiến thức, kỹ năng biết tự phòng, tránh tai nạn đuối nước là việc làm cần thiết, cấp bách hiện nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường, cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai một số nội dung sau:

1) Sở giáo dục và đào tạo

- Cử cán bộ, giáo viên tham gia các khóa tập huấn phương pháp, kỹ năng dạy bơi cứu đuối do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (theo Công văn số 1277/BGDĐT-VP ngày 30/3/2017);

- Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các trường, cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức; tổ chức hướng dẫn, khuyến khích học sinh tham gia học bơi; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân liên kết với các trường, cơ sở giáo dục tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường;

- Tổ chức tập huấn trang bị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán; cán bộ làm công tác Đoàn, Đội của các trường, cơ sở giáo dục đảm bảo kiến thức về phương pháp, kỹ năng hướng dẫn phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh;

2) Nhà trường, cơ sở giáo dục

- Thường xuyên tuyên truyền đến học sinh, cán bộ giáo viên về tác hại của tai nạn đuối nước, các vụ tai nạn đuối nước điển hình và biện pháp phòng, tránh;

- Có phương án liên kết với các tổ chức, cá nhân tổ chức các lớp dạy bơi trong và ngoài nhà trường; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh khuyến khích gia đình, phụ huynh tạo điều kiện cho con em tham gia học bơi;

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên toàn trường kiến thức về phương pháp, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh và thường xuyên tổ chức, hướng dẫn đến học sinh;

3) Về tài liệu phục vụ công tác tập huấn; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh: Các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường cơ sở giáo dục; giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh có thể tham khảo bộ tài liệu “Tài liệu hướng dẫn phòng tránh đuối nước cho học sinh Tiểu học và Trung học” do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành và các tài liệu có nội dung liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

4) Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh (có thống kê các hoạt động tập huấn phòng, chống đuối nước và các vụ tai nạn đuối nước xảy ra đối với học sinh) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua (Vụ Công tác HSSV) trước ngày 15/6 hàng năm theo địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại: 0946083535, email: pvtinh@moet.edu.vn.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Đăng Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1702/BGDĐT-CTHSSV năm 2017 về giáo dục kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.312

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151