Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1613/BGDĐT-CTHSSV năm 2017 báo cáo thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1613/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngũ Duy Anh
Ngày ban hành: 20/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1613 /BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, các trường đại học.

Căn cứ Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; Căn cứ Công văn số 303/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 01 năm 2017 của văn phòng Chính phủ về việc triển khai các nội dung do Thủ tướng Chính phủ giao tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Nhằm rà soát, nghiên cứu sửa đổi bổ sung chế độ học bổng, chính sách ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Đại học, Học viện, các Trường đại học, các Trường cao đẳng và trung cấp Sư phạm báo cáo về việc thực hiện chế độ học bổng chính sách (theo chế độ cử tuyển) và chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học (Mẫu báo cáo đính kèm theo công văn này).

Báo cáo của nhà trường xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 30/5/2017 để tổng hợp và xây dựng báo cáo về việc thực hiện các chính sách.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Tiến Dũng, điện thoại: 0913459858; 04.38694916; email: btdung@moet.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Đăng Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNGVỤ CÔNG TÁC HỌC SINH,
SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

BÁO CÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Kèm theo công văn số: 1613 /BGDĐT-CTHSSV ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Số lượng thống kê

 

Số lượng sinh viên hệ cử tuyển được hưởng học bổng chính sách

Số lượng sinh viên là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập

Là người dân tộc thiểu số

Là người dân tộc Kinh

Số lượng sinh viên

 

 

 

2. Đánh giá mức hỗ trợ và hiệu quả của các chính sách

3. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách

4. Đề xuất kiến nghị

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1613/BGDĐT-CTHSSV năm 2017 báo cáo thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


742

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117