Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1521/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 11/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1521/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Báo cáo thống kê số lượng HSSV tốt nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 09/10/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ, TCCN:

1. Thống kê số lượng HSSV hệ chính qui đã tốt nghiệp từ năm 2008 đến 2012 và dự kiến tốt nghiệp trong 5 năm tiếp theo (theo mẫu gửi kèm).

2. Báo cáo về tình hình HSSV tốt nghiệp có việc làm, các giải pháp của nhà trường đã triển khai để hỗ trợ HSSV và phương hướng hỗ trợ HSSV tìm kiếm việc làm; đề xuất giải pháp, kiến nghị với các cơ quan quản lý về cơ chế chính sách để giải quyết việc làm cho HSSV tốt nghiệp.

Số liệu thống kê và báo cáo của nhà trường đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/03/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Địa chỉ nhận báo cáo: Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội và gửi file theo địa chỉ E-mail: laihoahssv@gmail.com.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Lại Thị Hoa, Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, điện thoại: 04.39331840, 0912491424, Fax: 0438269466.

Đề nghị các trường khẩn trương triển khai để đảm bảo tiến độ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ GDĐH, Vụ GDCN, TTHTĐTCUNL;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1521/BGDĐT-CTHSSV ngày 11/03/2013 báo cáo thống kê số lượng học sinh sinh viên tốt nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204