Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1498/GDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn tường học, phòng chống tai nạn thương tích do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1498/GDĐT-CTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoài Nam
Ngày ban hành: 26/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1498/GDĐT-CTTT
Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng trường THPT, TC-CĐ trực thuộc;
- Giám đốc TT GDNN – GDTX;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Nhm tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh từ nay đến hết năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT theo công văn số 1297/GDĐT-CTTT ngày 11/5/2020 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố; tăng cường công tác vệ sinh khử khuẩn tờng, lp học..., tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lp; các hoạt động tập trung đông người khi tổ chức trong nhà trường phải đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, sát khuẩn nơi t chức.

2. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Tăng cưng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phân công cụ thể người quản lý, giám sát và kim tra vệ sinh an toàn thực phẩm; thực đơn cho học sinh bán trú, nội trú đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh; kiên quyết xử lý các trường hp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm;

Thực hiện lấy nguồn thực phẩm an toàn theo văn bản 1990/GDĐT-CTTT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.

3. Công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu n

Tiếp tục thực hiện văn bản 2814/GDĐT-CTTT ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý, thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng đảm bảo an toàn v sinh lao động trong các cơ sở giáo dục.

Quản lý chặt chẽ và có kế hoạch thường xuyên kiểm tra an toàn tại các phòng thc hành, thí nghiệm, hệ thống điện, căn tin... tại đơn vị.

Quán triệt cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định việc tuân thủ các quy tc an toàn trong giảng dạy cho học sinh, sinh viên tại các phòng thực hành thí nghim kỹ thuật điện, phòng chuyên môn..., đặc biệt về quản lý dụng cụ giảng dạy bộ môn quốc phòng an ninh tại đơn vị.

4. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích

Tiếp tục thực hiện văn bản số 4613/GDĐT-CTTT ngày 12 tháng 12 năm 2019 ca Sở Giáo dục và Đào tạo vng nhận trường học an toàn phòng chng tai nn thương tích; Kế hoạch số 873/KH-GDĐT-CTTT ngày 14 tháng 2 năm 2020 v trin khai công tác phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2020.

Rà soát công tác ký kết liên tịch vi địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại đơn vị. Chủ động, kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thưng, thiên tai bão, lũ, lụt... nhm đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bo lực học đường trong cơ sở giáo dục; tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường; tích hp, lng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào nội dung mt số môn học.

Phi hp chặt chẽ với chính quyn, t chức đoàn thể tại địa phương tổ chức hướng dn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, các lp học bơi, học kỹ năng phòng chng tai nạn đui nưc trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ hè.

Kim tra, ct tỉa cành, chăm sóc cây xanh, xử lý thông thoáng hệ thống thoát nước, chng dột trong khuôn viên nhà trường; kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện tại các phòng chức năng, phòng học, thực hành, thí nghiệm...

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VP, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1498/GDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn tường học, phòng chống tai nạn thương tích do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.620

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.240.197