Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1471/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1471/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 26/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1471/BGDĐT-KHTC
V/v: hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục năm học 2008-2009

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố

Để thực hiện tốt công tác thiết bị giáo dục phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông năm học 2008-2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức, chỉ đạo các đơn vị trường học, các Trung tâm giáo dục thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đó trang bị và đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị thí nghiệm hiện có của mỗi nhà trường, mỗi Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh/thành phố.

2. Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học phục vụ năm học 2008-2009 của mỗi đơn vị trường học và của tỉnh/thành phố, cụ thể như sau:

a. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học:

- Kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị thí nghiệm của mỗi đơn vị trường học (nêu tại mục 1.);

- Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 (dự kiến) đó được phê duyệt ngày 04/02/2008 (gửi kèm);

- Dự kiến định mức số lượng thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 THPT (gửi kèm);

- Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của các lớp học đó được ban hành qua các năm học;

- Dự toán kinh phí Dự án đổi mới Chương trình, nội dung sách giáo khoa (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo) đó được giao năm 2008 và các nguồn kinh phí bổ sung của địa phương.

b. Phương thức xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học:

- Các đơn vị trường học, các Trung tâm giáo dục thường xuyên: trên cơ sở các căn cứ (nêu tại mục a.) xây dựng kế hoạch, nhu cầu về chủng loại, số lượng thiết bị dạy học tối thiểu cần mua mới, mua bổ sung (trong đó ưu tiên thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12) để cùng với những thiết bị dạy học hiện có đảm bảo nhu cầu tối thiểu về thiết bị dạy học, phự hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ của mỗi đơn vị;

- Sở giáo dục và đào tạo: căn cứ đề xuất kế hoạch của các đơn vị trường học và các căn cứ (nêu tại mục a.) xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học phục vụ năm học 2008-2009 của toàn ngành tại địa phương; lập kế hoạch về tiến độ cung ứng thiết bị dạy học đến các đơn vị trường học (nêu rừ các mốc thời gian triển khai thực hiện); báo cáo và đề xuất phương án triển khai công tác thiết bị dạy học năm học 2008-2009 với UBND tỉnh/thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chỉ đạo các đơn vị trường học, các Trung tâm giáo dục thường xuyên có kế hoạch bố trí giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị dạy học để đảm bảo khai thác có hiệu quả các thiết bị dạy học được trang bị. Đối với giáo viên dạy các môn có sử dụng nhiều thiết bị dạy học, tùy theo điều kiện của mỗi đơn vị, xây dựng phương án có thể giảm số giờ dạy/tuần để giáo viên có thời gian chuẩn bị và sử dụng thiết bị trong dạy học.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng Xây dựng cơ bản và Thiết bị, Vụ Kế hoạch – Tài chính) số 49 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội trước ngày 20/3/2008.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các sở, ban ngành phổ biến đến các Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường phổ thông, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên để thực hiện nghiêm túc các nội dung của văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:

-- Như kính gửi;
- PTTg-BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các thứ trưởng;
- UBND các tỉnh/T.phố (phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Văn phòng Bộ, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ KHCN&MT, T.tra Bộ, Viện CL&CTGD, Cục CNTT;
- Website của Bộ GD&ĐT và trang “Thietbi.moet.gov.vn”;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1471/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.537
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163