Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1434/VPCP-KGVX năm 2017 đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1434/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1434/VPCP-KGVX
V/v đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

 

Xét đề nghị của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Hiệp hội) tại văn bản số 118/HH-VP ngày 26 tháng 10 năm 2016 về đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học, ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn s 17214/BTC-HCSN ngày 05 tháng 12 năm 2016), Giáo dục và Đào tạo (Công văn s 6039/BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016), Khoa học và Công nghệ (Công văn số 4860/BKHCN-XHTN ngày 24 tháng 11 năm 2016), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 4998/LĐTBXH-TCDN ngày 12 tháng 12 năm 2016), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan để hỗ trợ Hiệp hội trong việc xác định các đề tài nghiên cứu cn thiết, phù hợp, nguồn kinh phí thực hiện hoặc cơ chế hỗ trợ phát huy được lợi thế và tiềm năng của Hiệp hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Các trường đại học, cao đng Việt Nam và các Bộ có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c)
- Các Bộ: TC, KHCN, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD
các Vụ: TH,KTTH, ;
- Lưu:
VT, KGVX (3). Sơn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1434/VPCP-KGVX năm 2017 đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190