Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1387/BGDĐT-KHTC năm 2015 báo cáo số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1387/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 25/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1387/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo số liệu PCGD-XMC năm 2014

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các tỉnh, thành phố;
- Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.

 

Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; nhằm chuẩn hóa số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) trên toàn quốc đồng thời có căn cứ pháp lý để công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức rà soát, kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của số liệu PCGD-XMC theo các cấp học của địa phương.

2. Quy định một đơn vị đầu mối tại sở giáo dục và đào tạo để tiếp nhận và trả lời các văn bản về công tác PCGD-XMC của tỉnh. Đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm đôn đốc nhập dữ liệu đầy đủ, đúng thời hạn, làm sạch số liệu và khai thác số liệu phục vụ cho công tác quản lý. Đơn vị đầu mối đăng ký địa chỉ email, số điện thoại với Bộ GDĐT để thuận tiện trong công tác điều hành.

3. Báo cáo kết quả thực hiện: điều tra, nhập dữ liệu, tổng số phiếu được nhập và các báo cáo thống kê được in ra từ hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo đúng biểu mẫu và khớp với số liệu tại hệ thống; có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị nhằm xác nhận tính pháp lý của số liệu.

Bộ GDĐT chỉ tổ chức kiểm tra công nhận và công nhận lại đối với các đơn vị đạt chuẩn PCGD-XMC trên cơ sở dữ liệu được cập nhập tại Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC; không kiểm tra, công nhận đối với các đơn vị chưa cập nhật số liệu trên Hệ thống.

Nhận được Công văn này đề nghị Ban chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 31/3/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các vụ: GDTrH, GDTH, GDMN, GDTX, Cục CNTT (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1387/BGDĐT-KHTC năm 2015 báo cáo số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.817

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44