Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1362/BGDĐT-GDDT viết báo cáo hội thảo định hướng công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1362/BGDĐT-GDDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Mông Ký Slay
Ngày ban hành: 19/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1362/BGDĐT-GDDT
V/v viết báo cáo hội thảo định hướng công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: …………………………………………………………

Thực hiện chương trình công tác năm học 2009 - 2010 đối với giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức hội thảo định hướng công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc. Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 4 năm 2010. Nội dung hội thảo gồm:

- Đánh giá công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc của các địa phương.

- Định hướng về công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc trong những năm tới.

Để chuẩn bị cho hội thảo, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh báo cáo về công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc (theo Mẫu báo cáo 1), các trường sư phạm báo cáo về kinh nghiệm và khả năng tham gia bồi dưỡng và đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc (theo Mẫu báo cáo 2). Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 3 năm 2010.

Mọi công việc có liên quan xin liên hệ với Vụ Giáo dục dân tộc (CVC: Bùi Văn Thành, ĐT: 0436230260; DĐ: 0912507903; Email: buithanh06@yahoo.com).   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDDT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC
Mông Ký Slay

 

Mẫu báo cáo 1

UBND TỈNH ……………
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
DẠY TIẾNG DÂN TỘC

1. Tình hình đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc

- Tình hình đội ngũ giáo viên (số liệu tập hợp theo bảng thống kê)

Tiếng dân tộc

Tổng số GV

Nữ

Dân tộc bản ngữ

Trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

Trình độ đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn tiếng dân tộc

Phân công dạy

Sơ cấp

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Đào tạo

Bồi dưỡng

Chuyên

Kiêm nhiệm

Sơ cấp mở rộng (5+ 3+1)*

Trung cấp mở rộng (9+ 3+1)

Trung cấp mở rộng (12+ 2+1)

Cao đẳng (12 +3)

Bồi dưỡng có chứng chỉ (trường SP, Ban DT, Sở GD& ĐT thực hiện)

Bồi dưỡng không có chứng chỉ (trường SP, Ban DT, Sở GD& ĐT, trung tâm, chùa … thực hiện)

Tự bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[* Các trình độ đào tạo mở rộng (+1) là có một năm đào tạo tiếng dân tộc]

- Đánh giá đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc

2. Công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc

2.1. Công tác bồi dưỡng:

- Các hình thức bồi dưỡng

- Nội dung bồi dưỡng

- Kết quả và việc đáp ứng nhu cầu dạy học tiếng dân tộc

2.2. Công tác đào tạo:

- Các hình thức đào tạo

- Nội dung đào tạo

- Kết quả và việc đáp ứng nhu cầu dạy học tiếng dân tộc

3. Kết luận và kiến nghị

- Về công tác bồi dưỡng

- Về công tác đào tạo

 

Mẫu báo cáo 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…
TRƯỜNG …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

BÁO CÁO VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
DẠY TIẾNG DÂN TỘC

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc của nhà trường trong những năm vừa qua

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc.

+ Bồi dưỡng (số lượng, hình thức, nội dung, cấp chứng chỉ…)

+ Đào tạo (số lượng, hình thức, nội dung, cấp văn bằng, chứng chỉ…).

- Đánh giá chất lượng bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc.

- Bài học kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng và đào tạo.

2. Khả năng tham gia bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc của đơn vị

2.1. Công tác bồi dưỡng:

- Các điều kiện (CSVC, Giảng viên, Chương trình, Tài liệu…)

- Kế hoạch thực hiện

- Giải pháp tiến hành

- Kết quả dự báo

2.2. Công tác đào tạo:    

- Các điều kiện (CSVC, Giảng viên, Chương trình, Tài liệu…)

- Kế hoạch thực hiện

- Giải pháp tiến hành

- Kết quả dự báo.

3. Kết luận và kiến nghị

- Về công tác bồi dưỡng

- Về công tác đào tạo

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ DẠY HỌC TIẾNG DÂN TỘC
NĂM HỌC 2009 - 2010

TT

Đơn vị

Địa chỉ

1

Sở GD&ĐT An Giang

12 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

2

Sở GD&ĐT Bạc Liêu

64 đường Cách mạng, Tx. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

3

Sở GD&ĐT Cà Mau

70 Phan Đình Phùng, P.2, Tp Cà Mau

4

Sở GD&ĐT Cần Thơ

39 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

5

Sở GD&ĐT Hậu Giang

50 Nguyễn Thái Học, Tx. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

6

Sở GD&ĐT Kiên Giang

131 Đống Đa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

7

Sở GD&ĐT Sóc Trăng

48 đường Lê Duẩn, P.3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

8

Sở GD&ĐT Tây Ninh

23 Nguyễn Chí Thanh, Tx. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

9

Sở GD&ĐT Trà Vinh

7 đường 19/5, Tx. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

10

Sở GD&ĐT Vĩnh Long

24 đường 3/2, P.1, Tx. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

11

Sở GD&ĐT Bình Thuận

Số 10 Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

12

Sở GD&ĐT Ninh Thuận

18 Lê Hồng Phong, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

13

Sở GD&ĐT Tp HCM

18 - 20 Ngô Thì Nhậm, P.7, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

14

Sở GD&ĐT Lào Cai

Nhà Hợp khối số 4, đường 30/4, Bắc Lệnh, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

15

Sở GD&ĐT Yên Bái

877 Yên Ninh, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

16

Sở GD&ĐT Đak Lak

8 đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

17

Sở GD&ĐT Đak Nông

P.Nghĩa Đức, Tx. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

18

Sở GD&ĐT Gia Lai

56 Trần Hưng Đạo, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

19

Sở GD&ĐT Nghệ An

67 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

20

Sở GD&ĐT Kon Tum

22 Nguyễn Thái Học, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

DANH SÁCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
CÓ KHẢ NĂNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG DÂN TỘC

TT

Tên trường

Địa chỉ

Ghi chú

1

Trường cao đẳng sư phạm Lào Cai

Số 2 - Lê Quý Đôn - P.Cốc Lếu - Tp. Lào Cai

020.3840155

2

Trường cao đẳng sư phạm Yên Bái

Tổ 3 - P. Đồng Tâm - Tp. Yên Bái

029.3852218

3

Trường cao đẳng sư phạm Đăk Lăk

349 - Lê Duẩn - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk

0500.3852678

4

Trường cao đẳng sư phạm Gia Lai

126 - Lê Thánh Tôn - Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

5

Trường cao đẳng sư phạm Kon Tum

17, Nguyễn Huệ, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

060.3862255

6

Trường cao đẳng sư phạm Ninh Thuận

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

068.3873014

7

Trường cao đẳng sư phạm Sóc Trăng

77 tỉnh lộ 8, TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

079.3851298

8

Trường cao đẳng sư phạm Trà Vinh

287, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

074.3853706

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1362/BGDĐT-GDDT viết báo cáo hội thảo định hướng công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.412
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78