Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1340/TTg-KGVX năm 2014 xin phê duyệt chuyển giao các bộ chương trình cấp độ quốc tế; thẩm định đơn giá kiểm định và công nhận chất lượng các bộ chương trình; thẩm định đơn giá thuê giáo viên, chuyên gia đào tạo thí điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1340/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 31/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/TTg-KGVX
V/v xin phê duyệt chuyển giao các bộ chương trình cấp độ quốc tế; thẩm định đơn giá kiểm định và công nhận chất lượng các bộ chương trình; thẩm định đơn giá thuê giáo viên, chuyên gia đào tạo thí điểm

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 54/TTr-LĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2014 về việc xin phê duyệt chuyển giao các bộ chương trình cấp độ quốc tế; thẩm định đơn giá kiểm định và công nhận của tổ chức quốc tế City & Guilds, Vương Quốc Anh; thẩm định đơn giá thuê chuyên gia đào tạo thí điểm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 34 bộ chương trình của 34 nghề được chuyển giao theo Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đều ở cấp độ quốc tế và tương đương.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thẩm định: Giá chuyển giao các bộ chương trình từ nước ngoài; giá thuê kiểm định và công nhận chất lượng các bộ chương trình chuyển giao từ Malaysia; giá thuê giáo viên hoặc chuyên gia nước ngoài (mỗi nghề có 01 người) để hỗ trợ đào tạo thí điểm theo quy định tại Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác của pháp luật./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3).
ĐDN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1340/TTg-KGVX năm 2014 xin phê duyệt chuyển giao các bộ chương trình cấp độ quốc tế; thẩm định đơn giá kiểm định và công nhận chất lượng các bộ chương trình; thẩm định đơn giá thuê giáo viên, chuyên gia đào tạo thí điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146