Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1308/VPCP-KGVX về chuyển Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1308/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 18/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1308/VPCP-KGVX
V/v: Chuyển Trường Đại học Y Dược thuộc ĐH Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược thuộc ĐH Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế về việc chuyển Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý (tờ trình số 1404/TTr-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2012), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Nghị định về việc tách hai Trường Đại học Y- Dược nêu trên ra khỏi Đại học Thái Nguyên và Đại học Huế để sửa đổi các Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên và Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế.

2. Việc chuyển Trường ĐH Y - Dược Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y- Dược Huế thuộc Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý sẽ được xem xét sau khi Nghị định trên được Chính phủ thông qua.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Đại học Huế;
- Đại học Thái Nguyên;
- Trường ĐH Y-Dược Huế thuộc ĐH Huế;
- Trường ĐH Y-Dược thuộc ĐH Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
 Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, PL, TH ;
- Lưu : VT, KGVX(3) QT 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1308/VPCP-KGVX về chuyển Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.846

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251