Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1279/BGDĐT-KTKĐCLGD về nhắc nhở báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1279/BGDĐT-KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn An Ninh
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1279/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v Nhắc nhở báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2009

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

 

Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009 – 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 10216/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/11/2009 yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) báo cáo hiện trạng về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12/2009.

Đến nay đã quá thời gian quy định nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được báo cáo của một số trường (có danh sách kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường có tên trong danh sách khẩn trương hoàn thành báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo nội dung đã nêu tại công văn số 10216/BGDĐT-KTKĐCLGD và gửi về Bộ trước ngày 31/3/2010 theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng thời gửi một bản điện tử về địa chỉ email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn.

Các trường có thể tải mẫu báo cáo trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn).

Nếu cần biết thêm thông tin, liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn; fax: 04.39747107; điện thoại: 04.39747108, 0983029577 (Ông Nguyễn Hữu Cương, Phó Trưởng Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ GDĐH;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục, KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ VÀ
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Nguyễn An Ninh

 

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG CHƯA NỘP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THEO CÔNG VĂN SỐ 10216/BGDĐT-KTKĐCLGD NGÀY 23/11/2009 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Công văn số 1279/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Danh sách các đại học, học viện, trường đại học

STT

Tên trường

1

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2

Đại học Thái Nguyên

3

Đại học Huế

4

Đại học Đà Nẵng

5

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

7

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

8

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

9

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

10

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

11

Trường Đại học Hà Nội

12

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

13

Trường Đại học Y Hà Nội

14

Trường Đại học Giao thông vận tải

15

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

16

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

17

Học viện Ngoại giao

18

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

19

Học viện Y – Dược cổ truyền Việt Nam

20

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

21

Học viện Quản lý Giáo dục

22

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

23

Trường Đại học Điện lực Hà Nội

24

Trường Đại học Hòa Bình

25

Trường Đại học Công đoàn

26

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

27

Trường Đại học Răng Hàm Mặt

28

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

29

Trường Đại học Văn hóa

30

Trường Đại học Y tế công cộng

31

Trường Đại học Đại Nam

32

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

33

Trường Đại học Thành Đô

34

Trường Đại học Thăng Long

35

Trường Đại học Y Hải Phòng

36

Trường Đại học dân lập Hải Phòng

37

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

38

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghệ Nam Định

39

Trường Đại học Y Thái Bình

40

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

41

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

42

Trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao TP. Hồ Chí Minh

43

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

44

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

45

Trường Đại học Sài Gòn

46

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

47

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

48

Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng

49

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

50

Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam

51

Trường Đại học Đông Á

52

Trường Đại học Tây Đô

53

Trường Đại học Nha Trang

54

Trường Đại học Quy Nhơn

55

Trường Đại học Quang Trung

56

Trường Đại học Bình Dương

57

Trường Đại học Phan Thiết

58

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

59

Trường Đại học An ninh nhân dân

60

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

61

Trường Đại học Phòng cháy Chữa Cháy

62

Học viện An ninh Nhân dân

63

Học viện Khoa học Quân sự

64

Học viện Hải Quân

65

Học viện Quân y

66

Học viện Hậu Cần

67

Học viện Phòng không Không quân

68

Học viện Hải Quân

69

Học viện Chính trị Quân sự

70

Học viện Biên phòng

71

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

72

Trường Sĩ quan Lục quân 1

73

Trường Sĩ quan Lục quân 2

74

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp

75

Trường Sĩ quan Đặc công

76

Trường Sĩ quan Phòng hóa

77

Trường Sĩ quan Thông tin

78

Trường Sĩ quan Không quân

79

Trường Sĩ quan Pháo binh

2. Danh sách các trường cao đẳng

STT

Tên trường

1

Trường Cao đẳng Bến Tre

2

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

3

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

4

Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

5

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương

6

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định

7

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

8

Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai

9

Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

10

Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ

11

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Hung

12

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

13

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải

14

Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I

15

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

16

Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hóa

17

Trường Cao đẳng Truyền hình

18

Trường Cao đẳng Thống kê

19

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị

20

Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

21

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình

22

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

23

Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An

24

Trường Cao đẳng Dược Trung ương

25

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

26

Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô

27

Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội

28

Trường Cao đẳng Công nghiệp Kỹ thuật Quảng Ngãi

29

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa – Vũng Tàu

30

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

31

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

32

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

33

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

34

Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

35

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh

36

Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây

37

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk

38

Trường Cao đẳng Công Kỹ nghệ Đông Á

39

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn

40

Trường Cao đẳng Đông Á

41

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn

42

Trường Cao đẳng Tư thục Phương Đông Đà Nẵng

43

Trường Cao đẳng Tư thục Phương Đông Quảng Nam

44

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vinhempich

45

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (Đại học Đà Nẵng)

46

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân

47

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

48

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi

49

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung

50

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

51

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

52

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

Danh sách trên gồm có: 79 trường đại học và 52 trường cao đẳng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1279/BGDĐT-KTKĐCLGD về nhắc nhở báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.664
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13