Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1253/BXD- KHTC về việc kiểm tra, rà soát phương án phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn mùa thi tuyển sinh năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1253/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1253/BXD-KHTC
V/v kiểm tra, rà soát phương án phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn mùa thi tuyển sinh năm 2008.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Các trường đào tạo thuộc Bộ Xây dựng.

Thực hiện Chỉ thị số 01/2008/CT-BXD ngày 21/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng năm 2008, đồng thời thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương tại Công văn số 117/PCLBTW ngày 06/6/2008.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trong khối đào tạo thuộc Bộ Xây dựng thực hiện các việc sau:

- Kiểm tra, rà soát lại các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn đã xây dựng trong năm 2008 nhằm đạt mức độ an toàn cho người và tài sản của đơn vị mình trong mùa mưa bão.

- Phối hợp với các Hội đồng chỉ đạo và kiểm tra thi của các tỉnh, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp để xây dựng phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho các cụm, điểm tổ chức thi nhằm đạt được sự an toàn cao nhất cho mùa thi tuyển sinh năm 2008.

Sau khi kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án, các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Bộ Xây dựng.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng(b/c);
- Lưu VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PCLB, GNTT
Nguyễn Trần Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1253/BXD- KHTC về việc kiểm tra, rà soát phương án phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn mùa thi tuyển sinh năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106