Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1230/BGDĐT-GDĐH năm 2017 cung cấp số liệu phục vụ quy hoạch hệ thống cơ sở đào tạo sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1230/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 28/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1230/BGDĐT-GDĐH
V/v cung cấp số liệu phục vụ quy hoạch hệ thống các cơ sở đào tạo sư phạm

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường đại học, học viện;
- Các trường cao đẳng có đào tạo ngành sư phạm.

 

Triển khai xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm trong cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo; các trường đại học, học viện; các trường cao đẳng có đào tạo ngành sư phạm (sau đây gọi chung là trường) cung cấp thông tin về số lượng giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên theo mẫu gửi kèm. Cụ thể:

- Các sở giáo dục và đào tạo sử dụng mẫu số 1;

- Các trường sử dụng mẫu số 2.

Báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo, các trường gửi về địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và qua email: p.khcn@hnue.edu.vn trước ngày 06 tháng 4 năm 2017. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ PGS.TS. Dương Minh Lam, điện thoại 098.786.4770, email lamdm@hnue.edu.vn

Bộ Giáo dục Đào tạo thông báo để các sở giáo dục và đào tạo; các trường đại học, học viện; các trường cao đẳng có đào tạo ngành sư phạm biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Trường ĐHSP Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1230/BGDĐT-GDĐH năm 2017 cung cấp số liệu phục vụ quy hoạch hệ thống cơ sở đào tạo sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


805
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145