Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1219/VPCP-QHQT về việc tiếp nhận viện trợ lô hàng quần áo đồng phục học sinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1219/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1219/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận viện trợ lô hàng quần áo đồng phục học sinh

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu ttư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1646/BTC-TCĐN ngày 12 tháng 2 năm 2008) về việc tiếp nhận viện trợ lô hàng quần áo đồng phục học sinh, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam) tiếp nhận lô hàng quần áo đồng phục học sinh mới 100% do Công ty Daewon-Hàn Quốc viện trợ.

2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận kiểm tra chất lượng của lô hàng, phân bổ theo danh sách của Nhà tài trợ tránh mua bán dưới mọi hình thức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, ĐP, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1219/VPCP-QHQT về việc tiếp nhận viện trợ lô hàng quần áo đồng phục học sinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.894
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112