Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11881/VPCP-KGVX năm 2017 về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chuẩn quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh, thành phố của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11881/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11881/VPCP-KGVX
V/v đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chuẩn quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh, thành phố.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3942/BGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc ban hành Bộ chuẩn quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh, thành phố; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4333/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2879/BTNMT-TCCB ngày 06 tháng 5 năm 2017), Nội vụ (Công văn số 2753/BNV-TCBC ngày 25 tháng 5 năm 2017), Tư pháp (Công văn số 1852/BTP-PLHSHC ngày 31 tháng 5 năm 2017), Xây dựng (Công văn số 1271/BXD-TCCB ngày 05 tháng 6 năm 2017), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ và công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đ
c Đam (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TNMT, NV, TP,
XD;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, QHĐP, CN, NN, KTTH;
- L
ưu: VT, KGVX (3).Sơn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11881/VPCP-KGVX năm 2017 về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chuẩn quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh, thành phố của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.543
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49