Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1156/UBND-VX 2020 kéo dài thời gian nghỉ học học sinh do dịch bệnh COVID-19 Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1156/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 28/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1156/UBND-VX
Về kéo dài thời gian ngh học ca học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân c
ác quận, huyện;
- Các đơn vị, cơ sở giáo dục, gi
áo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành ph.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chng dịch COVID-19;

Xét đ nghị của Giám đốc S Giáo dục và Đào tạo tại T trình số 967/TTr-GDĐT-VP ngày 28 tháng 3 năm 2020 và của Giám đốc S Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 9470/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2020;

Hiện nay, dịch Covid-19 đang bước qua giai đoạn mới, diễn biến phức tạp. Các ngành, các cp thành ph đang quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. Đ đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh trong 14 ngày tới, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, lây nhiễm trong cộng đng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Đối với học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19 tháng 4 năm 2020.

2. Đối vi học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành ph nghỉ học đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020.

3. Sau thời gian nghỉ học nêu trên, giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phi hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố, tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh thành phố; đồng thời chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện các ch đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo việc rà soát, giám sát các cơ s giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kể cả các trung tâm ngoại ngữ - tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học,...); tuyệt đối không t chc các hoạt động tập trung học sinh, học viên (các kỳ thi, khảo sát chng chỉ ngoại ngữ - tin học, các hoạt động giáo dục kỹ năng, ngoại khóa,...)

5. Trong thời gian học sinh còn đang được nghỉ học, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tạm ngưng cấp phép hoạt động (việc cấp phép thành lập vẫn thực hiện theo quy định) các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Gi
áo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các
sở - ngành thành ph;
- VP
UB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1156/UBND-VX ngày 28/03/2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!