Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10945/VPCP-KGVX năm 2018 về kiến nghị hưởng chính sách xã hội hóa đối với các cơ sở giáo dục, dạy nghề của Trường Trung cấp Du lịch quốc tế Regency do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 10945/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 12/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10945/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị hưởng chính sách xã hội hóa đối với các cơ sở giáo dục, dạy nghề của Trường Trung cấp Du lịch quốc tế Regency

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6057/KHĐT-ĐTNN ngày 30 tháng 8 năm 2018 về kiến nghị hưởng chính sách xã hội hóa đối với các cơ sở giáo dục, dạy nghề của Trường Trung cấp Du lịch quốc tế Regency, ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số 12214/BTC-QLCS ngày 5 tháng 10 năm 2018), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 4279/LĐTBXH-TCGDNN ngày 12 tháng 10 năm 2018), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang rà soát các điều kiện thực hiện chính sách xã hội hóa của Trường Trung cấp Du lịch quốc tế Regency tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn được quy định tại các Quyết định số: 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008, 693/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2013, 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Khi bảo đảm đủ điều kiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho Trường được hưởng chính sách xã hội hóa theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các PTTg: Vương Đình H
uệ, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, LĐTBXH;
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (2). Sơn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10945/VPCP-KGVX năm 2018 về kiến nghị hưởng chính sách xã hội hóa đối với các cơ sở giáo dục, dạy nghề của Trường Trung cấp Du lịch quốc tế Regency do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.464

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66