Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1085/BGDĐT-KHTC về nhắc lần 1 đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1085/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Lê Khánh Tuấn
Ngày ban hành: 09/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085 /BGDĐT-KHTC
V/v nhắc lần 1 đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2015

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 6930/BGDĐT-KHTC ngày 01/12/2014 về việc báo cáo thống kê năm học 2014-2015, xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015.

Đến ngày 5/03/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa nhận được báo cáo thống kê năm học 2014-2015, xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của một số trường. Để có cơ sở thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, đề nghị các trường trong danh sách kèm theo khẩn trương thực hiện các nội dung theo Công văn số 6930/BGDĐT-KHTC ngày 01/12/2014 và gửi về địa chỉ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 - Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 20/03/2015.

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện. Sau thời hạn trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan (Chi tiết xin liên hệ Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ĐT: 04.38694885).

Đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc các trường thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện và có chế tài xử lý khi có vi phạm các quy định hiện hành của nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Bùi Văn Ga (để b/cáo) ;
- Sở GD&ĐT tỉnh/TP (thực hiện)
- Vụ GDCN, Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Khánh Tuấn

 

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHƯA NỘP ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2015
(Kèm theo Công văn số: 1085 /BGDĐT-KHTC ngày 9 tháng 03 năm 2015)

STT

Tên trường

 

 

 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

1

Tr Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

 

2

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I

 

3

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đông Á

 

4

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật - Dược Hà Nội

 

5

Tr Trung cấp giao thông vận tải Hà Nội

 

6

Tr Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội

 

7

Tr Trung cấp Y tế An Khánh

 

8

Tr Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

 

9

Tr Trung cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội

 

10

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long

 

11

Tr Trung cấp Kinh tế –Kỹ thuật Phan Chu Trinh

 

12

Tr Trung cấp Đa ngành Vạn Xuân

 

13

Tr Trung cấp Tin học - Tài chính kế toán Hà Nội

 

14

Tr Trung cấp Kinh tế Hà Nội

 

15

Tr Trung cấp Kinh tế –Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

16

Tr Trung cấp Công nghệ Thăng Long

 

17

Tr Trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội

 

18

Tr Trung cấp Bách khoa Hà Nội

 

19

Tr Trung cấp Kỹ Thuật Y - Dược Hà Nội

 

20

Tr Trung cấp Y Hà Nội

 

21

Tr Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội - ESTIH

 

22

Tr Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

 

23

Tr Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

 

24

Tr Trung cấp Tài chính Hà Nội

 

25

Tr Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn

 

26

Tr Trung cấp Thông tin - Truyền thông Hà Nội

 

27

Tr Trung cấp Y tế Hà Nội

 

 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

28

Tr Trung cấp Chuyên nghiệp Hải Phòng

 

29

Tr Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng

 

30

Tr Trung cấp Bách Khoa Hải Phòng

 

31

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Hải Phòng

 

32

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật và Công Nghệ Hải Phòng

 

 

TỈNH HẢI DƯƠNG

 

33

Tr Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương

 

34

Tr Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Hải Dương

 

 

TỈNH HƯNG YÊN

 

35

Tr Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu

 

36

Tr Trung cấp Công nghệ kinh tế Việt - Hàn

 

37

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên

 

 

TỈNH VĨNH PHÚC

 

38

Tr Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc

 

39

Tr Trung cấp Kỹ thuật Vĩnh Phúc

 

40

Tr Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp

 

41

Tr Trung cấp Văn hoá - Nghệ thuật Vĩnh Phúc

 

42

Tr Trung cấp Kinh doanh và Quản lý Tâm Tín

 

 

TỈNH BẮC NINH

 

43

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Á Châu

 

44

Tr Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Công thương-CCI

 

45

Tr Trung cấp Văn hoá - Nghệ thuật Bắc Ninh

 

46

Tr Trung cấp Tuệ Tĩnh

 

47

Tr Trung cấp Điều dưỡng Bắc Hà

 

 

TỈNH HÀ NAM

 

48

Tr Chính trị tỉnh Hà Nam

 

 

TỈNH NAM ĐỊNH

 

49

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định

 

50

Tr Trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định

 

51

Tr Trung cấp Cơ điện Nam Định

 

52

Tr Trung cấp Y tế Nam Định

 

53

Tr Cao đẳng nghề Nam Định

 

54

Tr Chính trị Trường Chinh

 

 

TỈNH NINH BÌNH

 

55

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình

 

56

Tr TC Công nghệ và Y tế Pasteur

 

 

TỈNH THÁI BÌNH

 

57

Tr Trung cấp Xây dựng Thái Bình

 

58

Tr Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình

 

59

Tr Chính trị Thái Bình

 

 

TỈNH QUẢNG NINH

 

60

Tr Trung cấp Kinh tế Quảng Ninh

 

 

TỈNH CAO BẰNG

 

61

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng

 

 

TỈNH LÀO CAI

 

62

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du Lịch

 

 

TỈNH TUYÊN QUANG

 

63

Tr Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật

 

 

TỈNH LẠNG SƠN

 

64

Tr Trung cấp Kinh tế -Kỹ thuật Lạng Sơn

 

65

Tr Chính trị Hoàng Văn Thụ

 

 

TỈNH YÊN BÁI

 

66

Tr Trung cấp Thể dục Thể thao

 

 

TỈNH SƠN LA

 

67

Tr Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Sơn La

 

 

TỈNH PHÚ THỌ

 

68

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Phú Thọ

 

 

TỈNH BẮC GIANG

 

69

Tr Trung cấp Y tế Bắc Giang

 

70

Tr Trung cấp Văn hoá - Thể thao va Du lịch Bắc Giang

 

71

Tr Trung cấp Y - Dược Bắc Giang

 

72

Tr Trung cấp ASEAN

 

 

TỈNH HÒA BÌNH

 

73

Tr Trung cấp Y tế

 

 

TỈNH THÁI NGUYÊN

 

74

Tr Trung cấp Tổng hợp Hà Thái

 

75

Tr Trung cấp Y khoa Thăng Long

 

76

Tr Trung cấp Y tế Thái Nguyên

 

 

TỈNH BẮC CẠN

 

77

Tr TC Y tế Bắc Cạn

 

 

TỈNH LAI CHÂU

 

78

Tr Trung cấp Y tế Lai Châu

 

 

TỈNH THANH HÓA

 

79

Tr Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật VISTCO

 

80

Tr Trung cấp Bách nghệ Thanh Hoá

 

81

Tr Trung cấp Nông - Lâm Thanh Hóa

 

82

Tr Trung cấp Thủy sản Thanh Hoá

 

83

Trường Chính trị Thanh Hoá

 

84

Tr Trung cấp Văn Hiến

 

85

Tr Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Thanh Hóa

 

86

Tr Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật VICET

 

 

TỈNH NGHỆ AN

 

87

Tr Trung cấp Du lịch Miền Trung

 

88

Tr Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ

 

89

Tr Trung cấp Chuyên nghiệp Việt Úc

 

 

TỈNH HÀ TĨNH

 

90

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Tĩnh

 

 

TỈNH QUẢNG BÌNH

 

91

Tr Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

 

 

TỈNH QUẢNG TRỊ

 

92

Tr Trung cấp Mai Lĩnh

 

93

Tr Trung cấp Bùi Dục Tài

 

 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

94

Tr Trung cấp Giao thông Vận tải Huế

 

95

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ Thuật Thừa Thiên Huế

 

96

Tr Trung cấp Kinh tế - Du lịch Duy Tân

 

97

Tr Trung cấp Thể dục-Thể thao Huế

 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

98

Tr Trung cấp Y Dược Hồng Đức

 

99

Tr Trung cấp Quang Trung

 

100

Tr Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long

 

101

Tr Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn

 

102

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

 

103

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam ¸

 

104

Tr Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

 

105

Tr. CĐ Nghề Nguyễn Trường Tộ

 

106

Tr Cán bộ Tp Hồ Chí Minh

 

 

TỈNH ĐỒNG NAI

 

107

Tr Trung cấp Công nghệ Tin học - Viễn thông Đồng Nai

 

108

Tr Trung cấp Kinh tế Đồng Nai

 

109

Tr Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Đồng Nai

 

110

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai

 

111

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Đồng Nai

 

 

TỈNH BÌNH PHƯỚC

 

112

Tr Chính trị Bình Phước

 

 

TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

113

Tr Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam

 

114

Tr Trung cấp Kinh tế Bình Dương

 

115

Tr Trung cấp Nông - Lâm Bình Dương

 

116

Tr Trung cấp Tài chính - Kế toán Bình Dương

 

117

Tr Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo

 

 

TỈNH TÂY NINH

 

118

Tr Trung cấp Y tế Tây Ninh

 

 

TỈNH ĐÀ NẴNG

 

119

Tr Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Miền Trung

 

120

Tr Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Việt á

 

121

Tr Trung cấp Tư thục Kinh tế Kỹ thuật Đức Minh

 

122

Tr Trung cấp Ý Việt

 

 

TỈNH QUẢNG NAM

 

123

Tr Trung cấp Bách khoa Quảng Nam

 

124

Tr Trung cấp Văn hoá, nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam

 

 

TỈNH QUẢNG NGÃI

 

125

Tr Trung cấp Chính trị Quảng Ngãi

 

 

TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

126

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Bình Định

 

 

TỈNH PHÚ YÊN

 

127

Tr Trung cấp Y tế Phú Yên

 

 

TỈNH KHÁNH HÒA

 

128

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

 

 

TỈNH NINH THUẬN

 

129

Tr Trung cấp Việt Thuận

 

 

TỈNH BÌNH THUẬN

 

130

Tr Trung cấp Du Lịch Mũi Né

 

 

TỈNH ĐĂK LĂK

 

131

Tr Trung cấp Trường Sơn

 

132

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đăk Lăk

 

133

Tr Trung cấp Sư phạm Mầm non Đăk Lăk

 

134

Tr Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Tây Nguyên

 

 

TỈNH KON TUM

 

135

Tr Trung cấp Y tế Kon Tum

 

 

TỈNH LÂM ĐỒNG

 

136

Tr Trung cấp Chính trị Lâm Đồng

 

 

TỈNH GIA LAI

 

137

Tr Trung cấp Y tế Gia Lai

 

138

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Gia Lai

 

 

TỈNH LONG AN

 

139

Tr Chính trị Long An

 

 

TỈNH KIÊN GIANG

 

140

Trường Chính trị Kiên Giang

 

 

TỈNH AN GIANG

 

141

Tr Trung cấp Y tế An Giang

 

 

TỈNH TIỀN GIANG

 

142

Tr Trung cấp Bách Khoa Gò Công

 

 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

143

Tr Trung cấp Miền Tây

 

144

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Trường Sơn

 

145

Tr Trung cấp Phạm Ngọc Thạch

 

146

Tr Trung cấp Đại Việt TP Cần Thơ

 

 

TỈNH BẾN TRE

 

147

Tr Trung cấp Y tế Bến Tre

 

 

TỈNH VĨNH LONG

 

148

Tr Trung cấp Y tế Vĩnh Long

 

149

Trường Chính trị Phạm Hùng

 

 

TỈNH SÓC TRĂNG

 

150

Tr Trung cấp Y tế Sóc Trăng

 

151

Hệ TC trong Trường Chính trị Sóc Trăng

 

 

TỈNH BẠC LIÊU

 

152

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

 

 

TỈNH CÀ MAU

 

153

Tr Trung cấp Văn hoá Thể thao và Du Lịch Cà Mau

 

154

Tr Chính trị Cà Mau

 

 

BỘ, NGÀNH

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

155

Tr Trung cấp Công nghệ chế tạo máy

 

156

Tr Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

157

Tr Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên

 

158

Tr Trung cấp Nghiệp vụ Quản lý Lương thực Thực phẩm

 

159

Tr Trung cấp Thủy sản

 

160

Tr Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng Tam Điệp

 

161

Tr CĐ Nghề Cơ Giới và Thủy Lợi

 

162

Tr CĐ Nghề Cơ Điện Xây dựng Việt Xô

 

163

Tr. CĐ Nghề Thủy sản Miền Bắc

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

164

Tr Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc

 

165

Tr Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải

 

166

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải đường thủy I

 

167

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải đường thủy II

 

168

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận trung ương I

 

169

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận trung ương II

 

170

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận trung ương III

 

 

BỘ XÂY DỰNG

 

171

Tr Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Vinh

 

172

Tr Trung cấp Xây dựng Uông Bí

 

173

Tr Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa

 

174

Tr Trung cấp Xây dựng số 4

 

175

Tr.Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng

 

 

BỘ Y TẾ

 

176

Tr Trung cấp Y tế Đặng Văn Ngữ

 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

177

Tr Trung cấp Thống kê

 

 

BỘ VĂN HÓA ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

178

Tr Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt

 

179

Tr Trung cấp Du lịch Nha Trang

 

180

Tr Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

 

181

Tr Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh

 

182

Tr Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

 

183

Tr Cao đẳng nghề Du lịch Huế

 

 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

 

184

Tr Tr.cấp Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin miền núi

 

185

Tr Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III

 

 

BỘ TƯ PHÁP

 

186

Tr TC Luật Thái Nguyên

 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

187

Tr TC Nghiệp vụ Công đoàn GTVT

 

188

Tr Trung cấp Công đoàn Nam Định

 

189

Tr Trung cấp Chuyên nghiệp Nha Trang

 

190

Tr. Trung cấp Chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1085/BGDĐT-KHTC về nhắc lần 1 đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.704
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49